Hvordan dokumenteres fravær som skyldes barns eller barnepassers fravær?

Svar:

Det anbefales at arbeidstaker som returnerer til arbeid etter slik fravær bekrefter dette skriftlig gjennom en egenerklæring. Virke har utarbeidet en mal til et slikt skjema som vi anbefaler at arbeidsgiver benytter. Dette finner medlemmer på www.virke.no ved å logge seg inn med medlemsnummer og passord.

Ved fravær ut over tre kalenderdager, kan arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med legeerklæring.

Emneord

  1. Sykefravær