Barnevern

Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for ideelle barnevernsaktører. Gjelder virksomheter som har hjelpetiltak i hjemmet, fosterhjem, institusjoner og senter for foreldre og barn.

Dette jobber vi for

Vi skal sikre forutsigbare og langvarige rammevilkår for alle leverandører. Vi arbeider også for at private aktører kan bidra med sine ressurser, erfaringer og kompetanse på barnevernsfeltet. En viktig del av oppdraget er å tilby møteplasser hvor dere møter andre som står i de samme utfordringene som dere.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

NOVA SPEKTRUM 19. SEPTEMBER

Ideell- og frivillighetskonferansen

Årets viktigste møteplass for ideelle virksomheter og frivillige organisasjoner. 

Møt andre ledere innen hele velferdsområdet: helse, omsorg, utdanning, barnehager, rehabilitering, inkludering og flere, samt hele frivilligheten. 

19. sep. 2024, -

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Gjennomslag

Vi samler de ideelle aktørene. Det gjør at Virke er tett på utfordringene dere står i. Vi har hyppig kontakt med premissleverandører for dere; både Storting, departement, fagdirektorat og kommuner.

Det politiske landskapet nå er tydelig på ideell vekst innen barnevern, og Virke har bidratt til dialog og fremdrift på dette feltet.

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Historisk avtale på barnevernsområdet signert

  Virke har lenge jobbet for å få på plass en samarbeidsavtale med regjeringen Støre som sikrer tett dialog og forutsigbarhet for våre medlemmer. Nå er vi i mål. Avtalen er politisk nybrottsarbeid innen barnevernet, og skal bidra til å sikre et godt tilbud til barna som bor på barnevernsinstitusjon.

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Virkes administrerende direktør Bernt Apeland signerte avtalen på barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Asker.

  Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Abelia og Ideelt barnevernsforum er også med på avtalen.

  Se også: Styrkjer det langsiktige samarbeidet med ideell sektor - regjeringen.no

 • Nær 30 millioner kroner til spesialiserte fosterhjem

  I budsjettforliket mellom SV og regjeringen er det lagt inn en dobling av departementets pott på 15 millioner kroner. Dette betyr at det nå er satt av nærmere 30 millioner kroner til spesialiserte fosterhjem hos ideelle aktører.

  Dette er gledelig og viser at ideelle aktører blir sett som viktige i barnevernet. 

  Se: SV – Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Spørsmål om medlemskap?

Vi er der for deg! Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Trond svarer på alle spørsmål du måtte ha om medlemskap i Virke.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ideell- og frivillighetskonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Arbeidsmiljøhjelpen

Arbeidstilsynet har utviklet et verktøy for arbeid med forbedring av arbeidsmiljø i barnevernssektoren. Både Virke og flere av våre medlemmer har deltatt i prosessen.

Les mer og ta verktøyet i bruk

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene