Servicehandel

Servicehandelen er kiosk- og bensinstasjonsforhandlernes bransjeenhet i Virke. Bransjeenheten har nærmere 2500 medlemsbedrifter og omfatter kiosker, bensinstasjoner, bilverksteder samt servicekonsepter tilknyttet næringen. Her finner du siste oppdateringer for Servicehandel.

Fakta om bransjen

Omsetning 2022
78,3
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2021
8 %
Sysselsatte 2022
11 763
Antall butikker totalt 2021
3 982

Kilde: SSB

Tall for detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner (unntatt motorsykler), kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og detaljhandel med drivstoff til motorvogner.

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Du står aldri alene

Virke representerer handelsnæringen i Norge.

16500 handelsbedrifter er med i Virke:

 • Alle ledd: detaljhandel, engroshandel, importører og agenter
 • Alle salgskanaler: butikker, digital handel og alle kombinasjoner
 • Alle forretningsmodeller: frittstående butikker, kjeder, franchisemodeller og plattformselskaper

Vi skaper et fellesskap innad i og på tvers av bransjene, vi bidrar til arenaer for læring og utvikling og gir råd og veiledning tilpasset handelens hverdag og behov.

Gjennom vårt arbeid får medlemmene gjennomslag for rammevilkår som gir høy verdiskaping og sysselsetting i handelen i årene fremover.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Endring av drivsstoffavgifter 

 • Omsetningskrav biodrivstoff veitransport øker fra 17 til 19 % fra 1.januar 2024.  
 • Delkrav til avansert biodrivstoff basert på A-råstoff er 12,5 % og økes ikke i 2024.  
 • CO2-avgiften: Trappes opp med 19 % utover pris-stigning fra 1. januar 2024, men vegbruksavgiften på bensin og mineralolje reduseres med 60% av økningen i CO2-satsen. 

Særavgiftene prisjusteres. Alkoholavgiften økes med 3,8 prosent, i tråd med den estimerte prisveksten i statsbudsjettet for 2024. Tobakksavgiftene økes noe mer. Mens avgiftene på sigaretter og sigarer øker med 4,0 prosent, økes avgiften på snus med 4,3 prosent.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Styre

 • Styret for servicehandel

  Navn Virksomhet

  Trine Larem Olsen

  Mosjøen servicesenter
  Esso Forhandlerforening
  Styreleder

  Hans Petter Andersson

  YX Norge AS

  Nestleder

  Anita Sørlundsengsen

  St1 Norge AS

  Erik Trevor

  Caet Holding AS
  Kjetil Foyn
   
  Circle K
  André Svavik

  Sem energistasjon as

  Ole Bjarne Strømmen Norsk Retailer forening
  Kristine Stranne NorgesGruppen Servicehandel

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene