Betinget permittering ved streikefare utenfor egen bedrift

  Det gjelder ikke noen eksplisitt varslingsfrist som ved betinget permittering i egen bedrift. Betinget permittering må likevel gis så tidlig som mulig.   Her finner du er mer informasjon om permittering og maler.