Betinget permittering ved streikefare utenfor egen bedrift

Ved streikefare utenfor egen bedrift, gjelder ingen varslingsfrist. Betinget permittering må likevel gis så tidlig som mulig.