Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

Svar:

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar ut restferien og eventuell avtalefestet ferie. Arbeidsgiver må huske å drøfte fastsettingen av ferien med arbeidstaker. Ferie som tillegger hovedferieperioden (tre uker i perioden 1. juni til 30.september) og ekstraferien for arbeidstaker over 60 år, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstaker tar ut.

Emneord

  1. Ferie
  2. Pensjon