Ferien er fastsatt, men arbeidsgiver sier opp arbeidstaker. Hvilke regler gjelder

Svar:

Hovedregelen er at fastsatt ferie ikke kan kreves avviklet i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke.  Arbeidstaker kan alltid motsette seg å avvikle fastsatt ferie, dersom oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder. 

Utdypende informasjon:

Arbeidstaker må aktivt orientere arbeidsgiver om at det ikke er ønskelig å avvikle ferien som fastsatt, ellers skal ferien tas som planlagt. Oppsigelsesfristen løper normalt fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Ved oppsigelse under prøvetid løper oppsigelsesfristen fra oppsigelsen er kommet til arbeidstakers kunnskap. Dersom oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder og ferien avvikles i henhold til det som er fastsatt, begynner oppsigelsestiden først å løpe fra første dag i måneden etter at ferien er avviklet. 

Emneord

  1. Ferie
  2. Oppsigelse og avskjed