Ferien er fastsatt, men arbeidstaker sier opp. Hvilke regler gjelder?

Svar:

Når det er arbeidstaker som selv sier opp, avvikles ferien som planlagt med mindre det oppstår store driftsmessige problemer for virksomheten. Dersom ferien kreves utsatt av virksomheten, må den erstatte arbeidstakerens merutgifter. Det forhold at arbeidstakeren går til oppsigelse vil ikke i seg selv gi arbeidsgiver grunnlag for å kreve ferien utsatt eller avlyst.

Emneord

  1. Ferie
  2. Oppsigelse og avskjed