Ferien er ikke fastsatt, men arbeidsgiver sier opp den ansatte. Hvilke regler gjelder?

Svar:

Arbeidsgiver kan fritt legge ferien til oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er på minst 3 måneder. Reglene om drøftingsplikt senest to måneder før ferien tas, må imidlertid overholdes. I tillegg kan arbeidstaker kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september). Er oppsigelsestiden kortere enn 3 måneder, kan bare ferie legges til denne perioden dersom arbeidstaker samtykker.

Emneord

  1. Ferie
  2. Oppsigelse og avskjed