Fra hvilket tidspunkt gjelder masseoppsigelsen fra?

Svar:

Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV er underrettet.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed