Hva er suspensjon?

Svar:

Å suspendere vil si at arbeidstaker fratrer arbeidsforholdet for et begrenset tidsrom, men opprettholder full lønn mens saken undersøkes.

Utdypende informasjon:

​Suspensjon skal forbeholdes de alvorlige tilfellene av mistanke om grovt mislighold fra arbeidstakers side. Formålet skal først og fremst være at arbeidsgiver får mulighet til å undersøke forholdet nærmere uten at arbeidstaker kan påvirke undersøkelsen ved for eksempel å fjerne bevis.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed