Hva skjer hvis arbeidsgiver suspenderer arbeidstaker uten rettmessig grunnlag?

Svar:

Dersom suspensjonen foretas på urettmessig grunnlag kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig (§ 15-12)

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed