Hvilke formkrav gjelder ved avskjed?

Svar:

Formkravene som gjelder ved oppsigelse, gjelder også ved avskjed. Det vil si at det bl. a. skal gjennomføres et drøftingsmøte (arbeidsmiljøloven § 15-1), avskjeden skal være skriftlig og følge formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4 (2). Virke har utarbeidet en mal for avskjed (skjema nr 116). Finnes på våre medlemssider (krever innlogging).

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed