Hvor oppbevares advarselen?

Svar:

En advarsel vil som regel bli lagret i den ansattes personalmappe.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed