Hvordan går man frem når man vurderer å suspendere en arbeidstaker?

Svar:

Disse saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven skal følges:
  • Suspensjonen skal så langt som mulig drøftes med arbeidstaker og tillitsvalgt på forhånd (§ 15-1). Hensynet til en rask gjennomføring av suspensjonen kan imidlertid medføre at drøftelsesplikten er ivaretatt ved at arbeidstakeren har fått anledning til å kommentere og imøtegå arbeidsgivers meddelelse om at suspensjon vurderes.
  • Suspensjonen skal være skriftlig og leveres arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert til arbeidstakers adresse (§ 15-4)

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed