Kan det informeres i virksomheten om at arbeidstaker er suspendert?

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver bør være svært varsom med å suspendere en arbeidstaker fra stillingen sin.  Når det likevel må gjøres, bør dette foregå så skånsomt som mulig slik at arbeidstakeren ikke utsettes for unødvendige rykter.  Arbeidsgiver kan bli erstatningspliktig dersom det viser seg at grunnlaget for avskjed ikke foreligger og arbeidstaker har opplevd suspensjonen infamerende.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed