Kan jeg gi arbeidstaker en oppsigelse uten et møte i forkant?

Svar:

Nei, av arbeidsmiljøloven § 15-1 fremgår det at det (så langt det er praktisk mulig) skal være et drøftingsmøte før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse (eller avskjed).

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed