Virke.no

Ved bestemt oppsigelse, må den ansatte likevel innkalles til drøftelsesmøte?

Svar:

Ja, det er hovedregelen i AML § 15-1, og arbeidsgiver skal derfor avvente med å beslutte oppsigelse eller avskjed til drøftelsesmøtet er avholdt. Drøftelsesmøtet skal brukes nettopp for å få et best mulig beslutningsgrunnlag før selve beslutningen om eventuell oppsigelse eller avskjed tas.

Utdypende informasjon:

I noen tilfeller er det svært vanskelig eller umulig å få avholdt drøftelsesmøte. I slike tilfeller åpner loven for at det er greit at drøftelsesmøtet likevel ikke avholdes. Arbeidsgiver bør imidlertid så langt det er praktisk mulig forsøke å få i stand drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse eller avskjed tas.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed