Byggevarehandel

Virke er bransjeorganisasjonen hvor størstedelen av byggevarehandelen er medlemmer. Våre medlemmer kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer. Samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder. Vår viktigste oppgave er å være en samlende organisasjon for bransjen, og et talerør for medlemmene våre overfor myndigheter. I tillegg skal vi bidra til å utvikle bransjen med tanke på digitalisering, bærekraft og bidra til et godt omdømme i næringen og samfunnet.

Snarveier

Siste nytt

 • : Sterk vekst i byggevaremarkedet i 2021

  Totalt omsatte norsk byggevarehandel for 58,7 milliarder i 2021, viser nye tall fra Virke. Det var en økning på 11,3 prosent fra året før.

  Den sterke oppgangen i byggevaresalget ble i hovedsak drevet av proffmarkedet, og utviklingen skyldes særlig en unormal økning i prisene på trelast og andre byggevarer sammenlignet med året før.

  Les pressemeldingen her

 • : Elektrogrossistene etablerer nytt og unikt system for produksjonsdata – ansetter bransjeekspert Andre Mamelund som leder

  Det nyetablerte selskapet Edison Data har ansatt Andre Mamelund som daglig leder. Mamelund har lang fartstid innen digitaliseringsprosesser for handelen og byggenæringen. Hans unike kompetanse vil være sentral i oppbyggingen av både den tekniske løsningen og den daglige driften av selskapet.

 • : Virke har lansert prisindeks for elektro- og energimarkedet

  Prisindeksen baserer seg på prisene i leverandør- og grossistleddet for hele 65.000 varelinjer. Dette gjør indeksen til landets mest komplette og omfattende prisindeks.

  Prisindeksen er ment å kunne benyttes i alle kontrakter som inngås mellom partene i verdikjeden og vil synliggjøre den reelle prisutviklingen på elektromateriell. Dette blir spesielt viktig i lange kontrakter hvor markedet har savnet en prisjusteringsmekanisme som gjenspeiler den faktiske underliggende prisutviklingen.

  Les hele pressemeldingen her

Handelsrapporten 2022-2023

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

Edison Data

De største grossistene innen elektromateriell har, sammen med Virke, over lengre tid jobbet med rammeverket for en felles løsning for håndtering og kvalitetssikring av produksjonsdata. Nå er masterdataselskapet Edison Data etablert.

Standardiseringen av produktdatafeltene har som mål å bidra til større forutsigbarhet og mer effektivt arbeid med produktdata for leverandørene. For elektrogrossistene skal Edison Data bidra til høyere kvalitet på produktdata, mer effektiv drift og logistikk. Entreprenører og byggherrer vil i siste instans gis tilgang på produktdata som tilfredsstiller nåtidens og fremtidens behov for informasjon og dokumentasjon.

Samarbeidet gjelder kun produktinformasjon og dokumentasjon. Partene er fortsatt skarpe konkurrenter i markedet, både på innkjøp og salg. For å sikre mot brudd på konkurransereglene er det avtalt regler og rutiner som forbyr utveksling og drøfting av markedssensitiv informasjon.  

Selskapet er eid av Berggård Amundsen (20%), Solar Norge (20%), Elektroskandia (20%), Onninen (20%) og Ahlsell (20%).

Standarder i byggenæringen

Virke eier og forvalter standarder for elektronisk handel med byggevarer. Standarder for bestillinger, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura samt øvrige retningslinjer og veiledninger finner du her.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

Bransjebladet Bygg & Handel

Vi tilbyr bransjebladet Bygg & Handel, nå et digital magasin, kostnadsfritt til medlemmer og samarbeidspartnere. Bestill abonnement, og du får kommende utgaver av magasinet tilsendt på e-post. Det er fire utgivelser i året.

Abonner på Bygg og Handel

Her finner du alle utgavene

Redaksjonelt innhold

Vi har åpnet for at bransjen kan bidra med egne aktuelle artikler til magasinet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å velge ut/redigere artiklene vi mottar.

Kontakt bransjedirektør , ansvarlig redaktør for magasinet.

Styremøter 2022:

10. februar
7. april
2. juni
1. september
20. oktober
8. desember

Forum

 • Standardiseringsutvalget

  Standardiseringsutvalget består av tre representanter fra industri og tre representanter fra handelen. I tillegg deltar representanter fra Virke Byggevarehandel og Byggevareindustriens Forening. Utvalget administreres av Norsk Byggtjeneste.

  Handelens representanter i Standardiseringsutvalget (SU) er:

  • Odd Treffen, Leder Business Support, Optimera.
  • Reidar Bjerkø, Byggmakker Handel.
  • Cato Frøsaker, IT, Løvenskiold Handel.
 • Handelens Digitale Arbeidsgruppe (HDA)

  Utvikling av bransjestandarder er viktig for å sikre at byggevarehandelen er en kostnadseffektiv og attraktiv samarbeidspartner for planleggere, utførere og byggherrer.

  Gode standarder i byggevarehandelen skal sikre at produktene ledsages av god dokumentasjon som tar inn i seg sirkulærøkonomiens behov. Det er kritisk viktig at standardene er åpne og tilgjengelige for alle parter i byggeprosessen og at byggevarehandelens standarder er i takt med den digitale utviklingen.

  HDA jobber med standarder og digitalisering av handelsprosesser, har fire møter i året som er åpen for alle medlemmer.

 • Byggevarehandelens Miljøforum

  Virke Byggevarehandel skal overvåke markedet rundt sirkulærøkonomien, spesielt med tanke på at dette kan få innvirkning på byggevarehandelens drift. Sirkulærøkonomi blir et stadig mer aktuelt begrep da kloden er i ferd med å gå tom for ressurser. Avfall må derfor minimeres og resirkuleres.
  Forumet har fire årlige møter hvor miljø og bærekraft er tema. Møtene er åpen for alle medlemmer i byggevarehandelen.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.