Byggevarehandel og teknisk handel

Virke er bransjeorganisasjonen hvor størstedelen av byggevarehandelen er medlemmer. Våre medlemmer kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer. Samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder. Vår viktigste oppgave er å være en samlende organisasjon for bransjen, og et talerør for medlemmene våre overfor myndigheter. I tillegg skal vi bidra til å utvikle bransjen med tanke på digitalisering, bærekraft og bidra til et godt omdømme i næringen og samfunnet. Virke har vært drivkraft for å etablere Byggstand som utvikler og implementerer digitale standarder for næringen.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Handelskonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass for deg som jobber med handel og tjenester

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Klimapartnerskap i Bygge-, anleggs- og eiendomsvirksomhet (BAE) næringen

Regjeringen har tatt et nytt og viktig steg i arbeidet med å etablere klimapartnerskap med næringslivet. Målet er å få fart på den grønne omstillingen i bedrifter over hele landet, slik at vi når klimamålene vi har satt oss samtidig som næringslivet kan opprettholde sin konkurranseevne.

Noen av våre innspill til kunnskapsgrunnlaget til Klimapartnerskapet:

1. Valg av materialer: Byggevarer og andre produkter 

Barrierer og drivere

 • Pris på byggevarer, materialer og andre produkter vinner over hensynet til klima og miljø – både i offentlige anbud og innkjøp fra private virksomheter og privatpersoner.
 • EPDer er foreløpig ikke standardiserte og ikke maskinlesbare.
 • Lav kompetanse på hvilke konsekvenser valg av byggevarer, materialer og andre produkter har for klimautslippet.
 • Over- og feilbestillinger fører til mye avfall og svært mange unødvendige returer.
 • Ineffektive innkjøps- og logistikksystemer hos entreprenører og i byggevarehandelen og teknisk handel fører til mye svinn fra produsent og fram til byggeplass.
 • Høye forventninger fra kunder til kort leveringstid gir svært kort planleggingshorisont og mange feil- og «over»bestillinger

2. Transport av byggevarer, materialer til byggeplass og returer og avfall fra byggeplass

Barrierer og drivere

 • Ny standard for digitale handelstransaksjoner er ikke tatt i bruk av mange nok entreprenører. Dette gjør det vanskelig for entreprenører og handelen å holde oversikt over hvilke produkter som er i bestilling og når de blir levert.​

Utslippsfri transport til og fra byggeprosjekter:

 • Det er ikke tilstrekkelig utbygget lade- og fylle-infrastruktur for el og biogass for å kunne få til utslippsfri transport til byggeplasser og byggeprosjekter over hele landet.
 • I både handelen og i transportsektoren hersker usikkerhet rundt hva politikerne mener om valg av teknologi. Risikoen i å investere i langt dyrere utslippsfrie kjøretøy oppfattes som for høy.
 • Utslippfri transport har langt høyere kostnad, men handelen opplever at det er liten vilje hos byggherre og/eller entreprenør til å dekke merkostnaden. 

3. Energieffektivisering av eksisterende bygninger

Barrierer og drivere

 • Gjennomsnittlig botid i en bolig er ca 8 år. Dette, sammen med lav kompetanse hos boligeiere og til dels også håndverkere, bidrar til at boligeiere i mindre grad investerer i de energitiltakene som har lengst levetid, men som også er dyrest og vanskeligst å gjennomføre, slik som etterisolering av yttervegger, yttertak og utskiftning til superisolerte vinduer og dører.
 • 70% av virksomhetene i Ihandels- og tjenestenæringen er leietakere. En forutsetning for å få ned energiforbruket, er at den som betaler for forbruket, har tilgang på informasjon om forbruket. Mange bygg har ikke energioppfølgingssystemer, det er krevende for byggeier å innhente samtykke til å få tilgang på målerdata fra leietakers egen strømmåler. ​
 • For bygg eid av ideelle og frivillige organisasjoner, er den største barrieren mangel på kapital til å investere i energitiltak og vedlikehold av forsamlingshus, sykehjem osv.

Her kan du se intensjonsavtale om klimapartnerskap

Bærekraft.png

Nova Spektrum 19. september

Handelskonferansen

I år skal Handelskonferansen inspirere til valg som både gir fart og trygghet – for vekst og verdi. 

Velkommen til Handelskonferansen – veivalg for fremtiden!

19. sep. 2024, -

Byggevareanalysen 2023

I denne rapporten finner du årsstatistikk fra Virke Byggevarehandel. Rapporten gir et overordnet bilde av det norske markedet for byggevarer i 2023.

Rapporten viser status i byggevaremarkedet per 31. desember 2023:

 • Omsetningen til de norske byggevareaktørene
 • Markedsandeler
 • Veksttall
 • Fordeling mellom proff- og privatkunder
 • Makroøkonomiske drivere

Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

Standarder i byggenæringen

Komitearbeidet i Standard Norge med utviklingen av to helt nye NS-standarder for kjøp av byggevarer går mot slutten.

Det har blitt utarbeidet en standard for kjøp av hyllevarer og en egen standard for spesialtilpassede varer hvor det hensyntas salg av byggevarer, med og uten montering. De nye standardene vil erstatte den tidligere NS8409.

Virke har representert handelsleddet i byggenæringen i komitearbeidet. Våre medlemmer har vært engasjert i en egen arbeidsgruppe som har gitt innspill underveis i komiteens arbeid.

Standardene planlegges lansert i løpet av 2024.

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Spørsmål om medlemskap?

Vi er der for deg! Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Trond svarer på alle spørsmål du måtte ha om medlemskap i Virke.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Styre

 • Styret for byggevarehandel

  Navn Virksomhet  

  Kjell Paulsrud

  Neumann Bygg AS

  Styreleder

  Raymond Gabrielsen

  Byggmakker Handel AS

  Nestleder

  Erik Tønnesen

  Optimera AS

  Trond Bentestuen

  Løvenskiold Handel AS

   

  Audun Løhre

  Gausdal Landhandleri AS

  Espen Braathen

  Coop Norge 
 • Styret for Teknisk handel

  Navn 

  Virksomhet

  Bjørn Moen Heidenreich AS Styreleder
  Jan Willy Fjellvær Solar Norge AS Nestleder
  Lars Tendal Brødrene Dahl AS  
  Runar Hansesætre Ahlsell Norge AS  
  Jørn-Are Bergh Onninen AS
  Lars Victor Hamborg Sonepar Norge AS
  Hege Amundsen Elvestad Berggård Amundsen & Co AS
  Svein Oftedal Würth Norge AS
  Vegard Halden Motek AS

Forum

 • Standardiseringsutvalget

  Standardiseringsutvalget består av tre representanter fra industri og tre representanter fra handelen. I tillegg deltar representanter fra Virke Byggevarehandel og Byggevareindustriens Forening. Utvalget administreres av Norsk Byggtjeneste.

  Handelens representanter i Standardiseringsutvalget (SU) er:

  • Odd Treffen, Leder Business Support, Optimera.
  • Reidar Bjerkø, Byggmakker Handel.
  • Cato Frøsaker, IT, Løvenskiold Handel.
 • Handelens Digitale Arbeidsgruppe (HDA)

  Utvikling av bransjestandarder er viktig for å sikre at byggevarehandelen er en kostnadseffektiv og attraktiv samarbeidspartner for planleggere, utførere og byggherrer.

  Gode standarder i byggevarehandelen skal sikre at produktene ledsages av god dokumentasjon som tar inn i seg sirkulærøkonomiens behov. Det er kritisk viktig at standardene er åpne og tilgjengelige for alle parter i byggeprosessen og at byggevarehandelens standarder er i takt med den digitale utviklingen.

  HDA jobber med standarder og digitalisering av handelsprosesser, har fire møter i året som er åpen for alle medlemmer.

 • Byggevarehandelens Miljøforum

  Virke Byggevarehandel skal overvåke markedet rundt sirkulærøkonomien, spesielt med tanke på at dette kan få innvirkning på byggevarehandelens drift. Sirkulærøkonomi blir et stadig mer aktuelt begrep da kloden er i ferd med å gå tom for ressurser. Avfall må derfor minimeres og resirkuleres.
  Forumet har fire årlige møter hvor miljø og bærekraft er tema. Møtene er åpen for alle medlemmer i byggevarehandelen.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene