Rapporter og analyse

Søk etter rapporter

Handelsrapporten 2016/2017

Handelsrapporten er en samling av ny fakta og kunnskap om norsk handel. Rapporten gir deg blant annet nøkkeltall om handelens rolle i norsk økonomi, fakta om utviklingen i butikkomsetningen og de ulike kjedekonseptene, samt utviklingen i netthandelen. Vi presenterer også våre prognoser for detaljhandelen og de ulike bransjene i 2016/2017.

Ansvarlig:
Kåre Aronsen, Knut Erik Rekdal
Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 2 000,00

Kjøp her


Virkes eHandelsrapport 2016

eHandelsrapporten 2016 er basert på Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse om netthandel. Siden 2013 har 1000 personer rapportert inn sin netthandel til vårt barometer, hver 14. dag.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 3 000,00
 • Medlemspris kr 1 500,00

Kjøp herBilde av rapportens forside

Kleskjedene 2015

Oversikt over utvikling i klesbransjen. Omsetning, markedsandeler og import.

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Skohandelen 2015

Oversikt over utvikling i skobransjen. Omsetning, markedsandeler, bransjeglidning og import.

Publisert:
Treningssenterbransjen 2016

​Det har vært en begrenset vekst i antall nyåpnede treningssentre i Norge det siste året. Bransjens samlede omsetningsvekst er lavere enn tidligere, og den har svakere marginer. Omstillingsprosesser og konsolidering preger de største kjedene.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her

Gratis for medlemmerKBS rapporten 2016/2017

KBS-rapporten 2016/2017 gir deg innsikt i markedet. Hvordan er konkurranseforholdene? Hva gir gevinst? Hvilken energimiks blir etterspurt i fremtiden?

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 3 500,00
 • Medlemspris kr 3 500,00

Kjøp her
Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 4. kvartal 2015

Etter en svak start på året hva gjelder netthandel med varer – var det en tosifret vekst de siste 3 kvartalene av 2015. Netthandelen utgjør fortsatt bare anslagsvis 6-7 prosent av våre totale varekjøp, men vi ser at stadig flere av kjøpene våre påvirkes av digital aktivitet. Også bruken av mobil er økende, og i 4. kvartal ble 9,1 prosent av kjøpene våre betalt på mobilen.

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Utsikter for norsk handel 2016

Rapporten søker å peke på relevante utfordringer både på overordnet plan og for bransjene spesifikt. I tillegg retter den søkelyset mot de nyeste trendene som bransjen må forholde seg til i året som kommer.

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 3. kvartal 2015

Vi netthandlet varer for hele 7,5 mrd. kroner i løpet av 3. kvartal 2015, en økning på hele 11,8 prosent fra samme periode i fjor. Den høye veksten understreker den klare trenden vi ser, med at kunden blir stadig mindre lojal mot fysiske butikker. Kjøp av tjenester, og da spesielt kjøp av ferie- og fritidsreiser, snudde en fallende trend og økte i 3 kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Publisert:

Treningssenterbransjen 2015

​Det har vært en begrenset vekst i antall nyåpnede treningssentre i Norge det siste året. Bransjens samlede omsetningsvekst er lavere enn tidligere, og den har svakere marginer. Omstillingsprosesser og konsolidering preger de største kjedene.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 2 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her

Gratis for medlemmerBilde av rapportens forside

Miljøkonsekvenser - søndagsåpne butikker

Dette notatet gir rimelige anslag på endringer i klimautslipp som følger av søndagsåpne butikker. Effektene er knyttet til flere jobbreiser, noe mer varetransport og mer energiforbruk ved søndags- åpne butikker.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Dagligvarehandelen 2015

Rapporten gir en komplett oversikt over dagligvaremarkedet i Norge, inkludert størrelse og markedsandeler.

Publisert:

Bilde av rapportens forsiden

Virkes e-Handelsbarometer 2. kvartal 2015

Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor. Den høye veksten understreker den klare trenden vi ser, med at kunden blir stadig mindre lojal mot fysiske butikker. Kjøp av tjenester, og da spesielt kjøp av ferie- og fritidsreiser, fortsatte å gå ned i Q2, men ikke like mye som i Q1.

Publisert:

Bilde av forsiden til rapporten

Reisepuls 2015

Rapporten inneholder prognoser for sommerferien 2015 i tillegg til nordmenns reisebudsjett og ferievalg.

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Netthandel blant norske butikkjeder

Oversikt over handelsbransjenes tilstedeværelse på nett. Analysen er basert på Virkes Retaildatabase og gjelder primært for butikker med tilknytning til kjeder innenfor detaljhandelen.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 1. kvartal 2015

Ser vi tilbake på 2014, var veksten i netthandelen med varer rekordstor – med en tilvekst på hele 16,8 prosent – mot en vekst i detaljhandelen som helhet på 3,4 prosent.* Etter en god julehandel på nett - ser netthandelen med varer ut til å fortsette inn i det nye året. eHandelsbarometeret viser en vekst på litt under 2 prosent for varer sammenlignet med samme periode i 2014.

Publisert:


Butikkhandelen 2015

Oppdater deg på viktige utviklingstrekk i den norske butikkhandelen. Få oversikt over omsetningsstørrelse fordelt på bransje, varekategorier og fylker i Norge. Kombinert med Virkes prognoser for detaljhandelen og de ulike bransjene i 2015/2016 gir det fakta og innsikt for alle som er tett på handel i Norge.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 1 950,00
 • Medlemspris kr 1 299,00

Kjøp herBilde av rapportens forside

Utsikter for norsk handel 2015

Rapporten søker å peke på relevante utfordringer både på overordnet plan og for bransjene spesifikt. I tillegg retter den søkelyset mot de nyeste trendene som bransjen må forholde seg til i året som kommer

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 2. kvartal 2014

Virke presenterer med dette eHandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første kvartal, hvilke varegrupper vi handlet mest av, hvor mange av kjøpene som ble gjennomført i utenlandske nettbutikker med mer.

Publisert:


Bilde av forsiden til rapporten

Faghandelen 2020

Rapporten gir en oversikt over norsk faghandel, samt peker på markeds- og forbvrukertrender, utfordringer og muligheter for bransjen i de kommende årene

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 1. kvartal 2014

Virke presenterer med dette eHandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første kvartal, hvilke varegrupper vi handlet mest av, hvor mange av kjøpene som ble gjennomført i utenlandske nettbutikker med mer. I rapporten har vi også en fersk analyse om utbredelsen av showrooming, og i hvor stor grad vi bruker mobilen vår til å innhente informasjon når vi er i fysiske butikker.

Publisert:Markedsrapport for detaljhandel

Månedlig rapport som gir grundig informasjon om omsetningsutviklingen i handelen på en oversiktlig måte. Heftene presenterer først og fremst månedlig utvikling i detaljhandelmarkedet. Prisen inkluderer ett års abonnement.

Priser

 • Ordinær pris kr 2 900,00
 • Medlemspris kr 1 450,00

Kjøp her