Rapporter og analyse

Rapporter, analyse og statistikk - Virke

Virke leverer analyser, indekser og innsikt innen et bredt spekter av bransjer.

Du får skreddersydde rapporter som sammenfaller med dine behov og som gir deg den informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Med Virkes egen retaildatabase i ryggen, og med fingeren på pulsen til varehandelen, sitter vi på en unik dybdekunnskap og innsikt i hva som rører seg og hvorfor det skjer.

Her finner du oppdaterte analyser og rapporter som kan lastes ned/bestilles.

om du har behov for andre typer rapporter eller informasjon enn de som er tilgjengelige i oversikten.

Søk etter rapporter

Forsiden til Treningsenterbransjen rapport

Treningssenterbransjen 2018

Rapporten Treningssenterbransjen 2018 viser utviklingen i den norske og den europeiske treningssenterbransjen. Nøkkeltall som vekst, lønnsomhet og markedsandeler presenteres i rapporten.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her

Gratis for medlemmerMøbel og interiørbransjene

Møbel og interiørbransjene 2018

Analysen viser utviklingen til de største kjedene i 9 delbransjer innen møbel og interiør. Rapporten viser utviklingen i omsetning, pris og volum samt hovedtall for importen av møbler. Analysen omfatter også konkursutvikling samt utvikling innen netthandel med møbel og interiørartikler.

Priser

 • Ordinær pris kr 1 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her

Gratis for medlemmer


Forsiden til rapporten Franchiserapporten

Franschiserapporten 2019

Rapporten beskriver franchise som forretningsmodell og i hvilket omfang franchise brukes i norsk handel. Rapporten viser også hvordan franchise utvikler seg på vekst og lønnsomhet.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Rapport med statistikk og analyse

Import av matvarer til Norge 2012-18

Analysen viser utviklingen i importen av matvarer til Norge i perioden 2012-2018. Importen måles i volum og verdi, hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel meierivarer, kjøtt og drikkevarer. Det finnes også en skandinavisk sammenligning i rapporten

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

rapporten byggevarehandelen 2017

Byggevarehandelen 2018

Årsstatistikk fra Virke Byggevarehandel. Rapporten gir et overordnet bilde av det norske markedet for byggevarer i 2018.

Ansvarlig:
Kjetil Vee Moen

Priser

 • Ordinær pris kr 5 000,00
 • Medlemspris kr 5 000,00

Kjøp her


Illustrasjonsbilde for rapporter

Skohandelen 2018

Analysen viser utviklingen til de største kjedene i skobransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av sko. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele skobransjen i 2018.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Illustrasjonsbilde for rapporter

Kleskjedene 2018

Analysen viser utviklingen til 25 av de største kjedene i klesbransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av klær. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele klesbransjen i 2018.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Forsiden til ehandelsrapporten 2017

Virkes eHandelsrapport 2017

Virkes eHandelsrapport for 2017 baseres på tall fra Virkes eHandelsbarometer i tredje og fjerde kvartal 2016. Her finner du svarene fra Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse om netthandel.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 1 250,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her


bilde av rapporten

KBS-rapporten 2017/2018

Det pågår store endringer i det norske bensinstasjonsmarkedet. Dette er en bransje som nå står ovenfor et paradigmeskifte med to strategiske retninger som preger bransjen; fokus på fornybar energi og convenience konsepter. Hva skal til for å sikre fremtidig konkurransekraft?

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 2 000,00

Kjøp her


Byggevareanalysen

Byggevareanalysen

Analysen inneholder en beskrivelse av markedsdriverne og utviklingen til disse. Kjedenes markedsandeler nasjonalt og regionalt er estimerte, samt nøkkeltall som antall utsalg, omsetning per utsalg for de ulike kjedene i 2015. Analysen avsluttes med en gjennomgang av trender som påvirker byggevaremarkedet.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal

Priser

 • Ordinær pris kr 5 000,00
 • Medlemspris kr 5 000,00

Kjøp her
Bilde av rapportens forside

Miljøkonsekvenser - søndagsåpne butikker

Dette notatet gir rimelige anslag på endringer i klimautslipp som følger av søndagsåpne butikker. Effektene er knyttet til flere jobbreiser, noe mer varetransport og mer energiforbruk ved søndags- åpne butikker.

Publisert:

Bilde av forsiden til rapporten

Faghandelen 2020

Rapporten gir en oversikt over norsk faghandel, samt peker på markeds- og forbvrukertrender, utfordringer og muligheter for bransjen i de kommende årene

Publisert:
KBS rapporten 2016/2017

KBS-rapporten 2016/2017 gir deg innsikt i markedet. Hvordan er konkurranseforholdene? Hva gir gevinst? Hvilken energimiks blir etterspurt i fremtiden?

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 3 500,00
 • Medlemspris kr 3 500,00

Kjøp her