Rapporter og analyse

grafer og statistikk i et dokument
Søk etter rapporter
Forsiden til Treningsenterbransjen rapport

Treningssenterbransjen 2017

Rapporten Treningssenterbransjen 2017 viser utviklingen i den norske og den europeiske treningssenterbransjen. Årets rapport inneholder også funn fra Virke Trenings befolkningsundersøkelse om fysisk aktivitet i befolkningen.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Gratis for medlemmer


Handelsrapporten 2017/2018

Hvordan er tingenes tilstand i norsk handel og hva skjer med den lokale sentrumsbutikken i fremtiden? Vil den overleve, eller spises den levende av multinasjonale handelskonglomerater som tilbyr sine produkter gjennom digitale løsninger?

Ansvarlig:
Kjetil Vee Moen, Knut Erik Rekdal, Kåre Aronsen
Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 2 000,00

Kjøp her


bilde av rapporten

KBS-rapporten 2017/2018

Det pågår store endringer i det norske bensinstasjonsmarkedet. Dette er en bransje som nå står ovenfor et paradigmeskifte med to strategiske retninger som preger bransjen; fokus på fornybar energi og convenience konsepter. Hva skal til for å sikre fremtidig konkurransekraft?

Ansvarlig:
Sophie Maartmann-Moe

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 2 000,00

Kjøp her

Byggevareanalysen

Byggevareanalysen

Analysen inneholder en beskrivelse av markedsdriverne og utviklingen til disse. Kjedenes markedsandeler nasjonalt og regionalt er estimerte, samt nøkkeltall som antall utsalg, omsetning per utsalg for de ulike kjedene i 2015. Analysen avsluttes med en gjennomgang av trender som påvirker byggevaremarkedet.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal

Priser

 • Ordinær pris kr 5 000,00
 • Medlemspris kr 5 000,00

Kjøp her

Bilde av rapportens forside

Kleskjedene 2016

Analysen viser utviklingen til 26 av de største kjedene i klesbransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av klær. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele klesbransjen i 2016.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:Forsiden av analysen

Import av klær 2010-2016

Analysen viser utviklingen i importen av klær til Norge i perioden 2010-2016. Importen måles i volum og verdi samt hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i over 25 undergrupper som for eksempel dresser, t-skjorter, bukser.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Forsiden til analysen

Import av sko 2010-2016

Analysen viser utviklingen i importen av sko til Norge i perioden 2010-2016. Importen måles i volum og verdi samt hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel sportssko.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:


Forsiden til rapporten

Antall døde 2010-2016

Analysen viser utvikling i antall døde i perioden 2010-16. Antallet fordeles på fylker og viser hvordan utviklingen har vært på fylkesnivå og totalt i Norge.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:Bilde av rapportens forside

Utsikter for norsk handel 2016

Rapporten søker å peke på relevante utfordringer både på overordnet plan og for bransjene spesifikt. I tillegg retter den søkelyset mot de nyeste trendene som bransjen må forholde seg til i året som kommer.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Miljøkonsekvenser - søndagsåpne butikker

Dette notatet gir rimelige anslag på endringer i klimautslipp som følger av søndagsåpne butikker. Effektene er knyttet til flere jobbreiser, noe mer varetransport og mer energiforbruk ved søndags- åpne butikker.

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Netthandel blant norske butikkjeder

Oversikt over handelsbransjenes tilstedeværelse på nett. Analysen er basert på Virkes Retaildatabase og gjelder primært for butikker med tilknytning til kjeder innenfor detaljhandelen.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Utsikter for norsk handel 2015

Rapporten søker å peke på relevante utfordringer både på overordnet plan og for bransjene spesifikt. I tillegg retter den søkelyset mot de nyeste trendene som bransjen må forholde seg til i året som kommer

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 4. kvartal 2015

Etter en svak start på året hva gjelder netthandel med varer – var det en tosifret vekst de siste 3 kvartalene av 2015. Netthandelen utgjør fortsatt bare anslagsvis 6-7 prosent av våre totale varekjøp, men vi ser at stadig flere av kjøpene våre påvirkes av digital aktivitet. Også bruken av mobil er økende, og i 4. kvartal ble 9,1 prosent av kjøpene våre betalt på mobilen.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 3. kvartal 2015

Vi netthandlet varer for hele 7,5 mrd. kroner i løpet av 3. kvartal 2015, en økning på hele 11,8 prosent fra samme periode i fjor. Den høye veksten understreker den klare trenden vi ser, med at kunden blir stadig mindre lojal mot fysiske butikker. Kjøp av tjenester, og da spesielt kjøp av ferie- og fritidsreiser, snudde en fallende trend og økte i 3 kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Publisert:

Bilde av rapportens forsiden

Virkes e-Handelsbarometer 2. kvartal 2015

Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor. Den høye veksten understreker den klare trenden vi ser, med at kunden blir stadig mindre lojal mot fysiske butikker. Kjøp av tjenester, og da spesielt kjøp av ferie- og fritidsreiser, fortsatte å gå ned i Q2, men ikke like mye som i Q1.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Virkes e-Handelsbarometer 1. kvartal 2015

Ser vi tilbake på 2014, var veksten i netthandelen med varer rekordstor – med en tilvekst på hele 16,8 prosent – mot en vekst i detaljhandelen som helhet på 3,4 prosent.* Etter en god julehandel på nett - ser netthandelen med varer ut til å fortsette inn i det nye året. eHandelsbarometeret viser en vekst på litt under 2 prosent for varer sammenlignet med samme periode i 2014.

Publisert:


Bilde av rapportens forside

Import av matvarer til Norge 2010-16

Analysen viser utviklingen i importen av matvarer til Norge i perioden 2010-2016. Importen måles i volum og verdi, hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel meierivarer, kjøtt og drikkevarer. Det finnes også en skandinavisk sammenligning i rapporten.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Bilde av rapportens forside

Dagligvarehandelen 2015

Rapporten gir en komplett oversikt over dagligvaremarkedet i Norge, inkludert størrelse og markedsandeler.

Publisert:

Bilde av rapportens forside

Skohandelen 2016

Analysen viser utviklingen til de største kjedene i skobransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av sko. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele skobransjen i 2016.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:Bilde av rapportens forside

Import av møbler til Norge 2010-2016

Analysen viser utviklingen i importen av møbler til Norge i perioden 2010-2016. Importen måles i volum og verdi samt hvilke land Norge importerer fra samt utvikling i volum fra disse landene. Importen er også brutt ned i undergrupper som for eksempel kjøkkenmøbler og soveromsmøbler.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Bilde av rapportens forside

Møbel- og interiørbransjene 2016

Analysen viser utviklingen til de største kjedene i 9 delbransjer innen møbel og interiør. Rapporten viser utviklingen i omsetning, pris og volum samt hovedtall for importen av møbler. Analysen omfatter også konkursutvikling samt utvikling innen netthandel med møbel og interiørartikler.

Ansvarlig:
Knut Erik Rekdal
Publisert:

Bilde av forsiden til rapporten

Faghandelen 2020

Rapporten gir en oversikt over norsk faghandel, samt peker på markeds- og forbvrukertrender, utfordringer og muligheter for bransjen i de kommende årene

Publisert:


Bilde av forsiden til rapporten

Reisepuls 2015

Rapporten inneholder prognoser for sommerferien 2015 i tillegg til nordmenns reisebudsjett og ferievalg.

Publisert:
Forsiden til ehandelsrapporten 2017

Virkes eHandelsrapport 2017

Virkes eHandelsrapport for 2017 baseres på tall fra Virkes eHandelsbarometer i tredje og fjerde kvartal 2016. Her finner du svarene fra Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse om netthandel.

Ansvarlig:
Sophie Maartmann-Moe
Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 1 250,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her


Treningssenterbransjen 2015

​Det har vært en begrenset vekst i antall nyåpnede treningssentre i Norge det siste året. Bransjens samlede omsetningsvekst er lavere enn tidligere, og den har svakere marginer. Omstillingsprosesser og konsolidering preger de største kjedene.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 2 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her

Gratis for medlemmer


Treningssenterbransjen 2016

​Det har vært en begrenset vekst i antall nyåpnede treningssentre i Norge det siste året. Bransjens samlede omsetningsvekst er lavere enn tidligere, og den har svakere marginer. Omstillingsprosesser og konsolidering preger de største kjedene.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her

Gratis for medlemmer


Markedsrapport for detaljhandel

Månedlig rapport som gir grundig informasjon om omsetningsutviklingen i handelen på en oversiktlig måte. Heftene presenterer først og fremst månedlig utvikling i detaljhandelmarkedet. Prisen inkluderer ett års abonnement.

Priser

 • Ordinær pris kr 2 900,00
 • Medlemspris kr 1 450,00

Kjøp her


KBS rapporten 2016/2017

KBS-rapporten 2016/2017 gir deg innsikt i markedet. Hvordan er konkurranseforholdene? Hva gir gevinst? Hvilken energimiks blir etterspurt i fremtiden?

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 3 500,00
 • Medlemspris kr 3 500,00

Kjøp her


Handelsrapporten 2016/2017

Handelsrapporten er en samling av ny fakta og kunnskap om norsk handel. Rapporten gir deg blant annet nøkkeltall om handelens rolle i norsk økonomi, fakta om utviklingen i butikkomsetningen og de ulike kjedekonseptene, samt utviklingen i netthandelen. Vi presenterer også våre prognoser for detaljhandelen og de ulike bransjene i 2016/2017.

Ansvarlig:
Kåre Aronsen, Knut Erik Rekdal
Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 4 000,00
 • Medlemspris kr 0,00

Kjøp her


Butikkhandelen 2015

Oppdater deg på viktige utviklingstrekk i den norske butikkhandelen. Få oversikt over omsetningsstørrelse fordelt på bransje, varekategorier og fylker i Norge. Kombinert med Virkes prognoser for detaljhandelen og de ulike bransjene i 2015/2016 gir det fakta og innsikt for alle som er tett på handel i Norge.

Publisert:

Priser

 • Ordinær pris kr 1 950,00
 • Medlemspris kr 1 299,00

Kjøp her