Utenlandske sesongarbeidere

Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg?

Alle utenlandske statsborgere må møte personlig på et av 42 utvalgte skattekontor til ID-kontroll for å få et skattekort. Hvis Skatteetaten vurderer at du oppfyller vilkårene for å få et skattekort, vil du også få tildelt et norsk identitetsnummer.

Fyll ut skjemaer på forhånd og husk å ta med nødvendige papirer slik at du unngår unødvendig venting.

Hvilket skjema må fylles ut for å søke om skattekort?

Søknad om skattekort for utenlandske arbeidstakere (RF-1209). Skjemaet kan lastes ned på på skatteetaten.no og er på norsk, engelsk og polsk. Fyll ut skjemaet på forhånd, og møt opp på skattekontoret.

Hva må man ha med seg av dokumentasjon ved personlig oppmøte?

For EØS-borgere

Skal arbeidstaker jobbe i mindre enn 3 måneder må de ta med seg:

  • Pass eller annen godkjent ID-dokumentasjon
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud

Skal arbeidstaker jobbe i mer enn 3 måneder foreligger det registreringsplikt hos politiet. Søknad om registreringsbevis ligger på UDI sine nettsider, og det må søkes elektronisk derfra. For å få utlevert registreringsbeviset, må søker møte personlig hos lokalt politi eller på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. (hvorfor bare i Oslo?) (Man må ha booket time hos politiet på SUA for å få utlevert registreringsbeviset. Booke time gjør søkeren samtidig som han søker om registreringsbevis) Søkeren må ha med seg arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud og pass/godkjent ID-kort for å få utlevert registreringsbeviset. Dersom søker går til et ordinært skattekontor må registreringsbeviset samt arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud og pass/godkjent ID-kort tas med.

For borgere utenfor EØS:

  • Pass
  • Oppholdstillatelse
  • Arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud

For nordiske statsborgere er følgende godkjent som ID-dokumentasjon:

  • Pass eller
  • Gyldig førerkort med en utskrift fra folkeregisteret i fraflyttingslandet som viser statsborgerskap og kjønn (utskrift kan ikke være eldre enn tre måneder)

Skattekort blir deretter tilsendt.

Kilde: Skatteetaten