Utenlandske sesongarbeidere

Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg?

Alle utenlandske statsborgere må møte personlig på skattekontoret og legitimere seg før man kan søke om norsk personnummer og skattekort.

Fyll ut skjemaer på forhånd og husk å ta med nødvendige papirer slik at du unngår unødvendig venting.

Hvilket skjema må fylles ut for å søke om skattekort og norsk personnummer?

Søknad om skattekort for utenlandske arbeidstakere (RF-1209). Skjemaet kan lastes ned på på skatteetaten.no og er på norsk, engelsk og polsk. Fyll ut skjemaet på forhånd, og møt opp på skattekontoret.
Hva må man ha med seg av dokumentasjon ved personlig oppmøte?
For EØS-borgere
Skal arbeidstaker jobbe i mindre enn 3 måneder må de ta med seg:
  • Pass eller annen godkjent ID-dokumentasjon
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud

Skal arbeidstaker jobbe i mer enn 3 måneder foreligger det registreringsplikt hos politiet. Søknad om registreringsbevis ligger på UDI sine nettsider, og det må søkes elektronisk derfra. For å få utlevert registreringsbeviset, må søker møte personlig hos lokalt politi eller på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo. (Man må ha booket time hos politiet på SUA for å få utlevert registreringsbeviset. Booke time gjør søkeren samtidig som han søker om registreringsbevis) Søkeren må ha med seg arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud og pass/godkjent ID-kort for å få utlevert registreringsbeviset. Dersom søker går til et ordinært skattekontor må registereringsbeviset samt arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud og pass/godkjent ID-kort tas med.

Nordiske borgere
For nordiske statsborgere vil gyldig førerkort i tillegg til en utskrift fra den enkeltes stats folkeregister kunne være godkjent ID-dokumentasjon. Utskriften fra den annen stats folkeregister må ikke være eldre enn 3 måneder
Pass er også gyldig legitimasjon for nordiske statsborgere.

For borgere utenfor EØS

Pass
Oppholdstillatelse
Arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud

Skattekort blir deretter tilsendt.

Kilde: Skatteetaten