Har arbeidsgiver adgang til å foreta kredittsjekk før ansettelse?

Publisert:

Arbeidsgiver kan i noen tilfeller ha behov for å få informasjon om en jobbsøkers økonomiske situasjon. Det kan være mange årsaker til et slikt behov, for eksempel at vedkommende som skal ansettes skal ha tilgang til virksomhetens bankkonti eller virksomhetens kontantbeholdning.

Noen virksomheter ønsker å få opplysninger om jobbsøkers økonomiske situasjon ”for sikkerhets skyld”. Utgangspunktet er at det er tillatt å foreta kredittsjekk av jobbsøkere før ansettelse, men denne adgangen er snever.

Utlevering av kredittopplysninger er regulert i personopplysningsforskriftens kap. 4. Hovedreglen er at kredittopplysninger bare kan utleveres dersom det foreligger et saklig behov for opplysningene. Datatilsynet har uttalt at det kan være saklig å foreta kredittsjekk av jobbsøkere, men at det kun vil være saklig dersom en aktuell stilling skal ha en høyere funksjon eller dersom stillingen skal innbefatte et stort økonomisk ansvar. Dette innebærer eksempelvis at arbeidsgiver kan be om samtykke til en kredittsjekk hvis stillingen det søkes på er økonomisjef, men ikke hvis stillingen det søkes på er kassemedarbeider i en butikk. Kredittsjekk skal bare foretas på de søkerne som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen.

Arbeidsgiver kan ikke lagre utskrift av selve kredittsjekken hvor jobbsøkerens økonomiske forhold fremgår, i den enkeltes personalmappe eller annet sted. Det kan imidlertid noteres i personalmappen at kredittverdigheten er sjekket og funnet tilfredsstillende. Notatene bør datomarkeres.