Hva med referanser?

Svar:

Det anbefales at arbeidsgiver ringer minimum tre referanser fra jobb eller organisasjonsforhold. Referansene bør være så ”ferske” som mulig og det er en fordel å snakke med både overordnede og sidestilte kollegaer.

Utdypende informasjon:

Bruk tid på å oppnå tillit hos referansen; forklar hvor viktig det er både for kandidaten og for eventuell ny arbeidsgiver at referansen svarer ærlig på spørsmålene. Forbered et antall spørsmål, vær kritisk og gå gjerne i dybden på ting som kom frem under intervjuet med kandidaten! Husk å lytte. Det er lov til å stille samme spørsmål to ganger eventuelt omformulere spørsmålet hvis svaret virker lite troverdig.

Tips: Har man allerede bestemt seg for å ansette kandidaten, unngå å søke bekreftelse på at det er et riktig valg. Benytt samtalen til å stille kritiske spørsmål!

Emneord

  1. Ansettelse