Når bør man ringe referanser?

Svar:

Noen arbeidsgivere foretrekker å ringe referanser før de kaller inn kandidater til intervju. Andre velger å vente til de sitter igjen med en kandidat.

Vi anbefaler at man i hvert fall har hatt kandidaten inne til ett intervju før man ringer referanser. Da har man en viss kjennskap til kandidaten og referansesamtalen kan dermed gi arbeidsgiver gode innspill eller nye innfallsvinkler i den videre prosessen.

Emneord

  1. Ansettelse