e-Handel i Virke

Nettverket e-Handel i Virke er en interesseorganisasjon for alle netthandelens små og store aktører, uavhengig av medlemskap i Virke. Dette innebærer at i stedet for en kontingentmodell, så har e-Handel i Virke en årsavgift. Medlemmer i e-Handel i Virke har imidlertid tilgang på mange av de samme fordelene som et ordinært Virke-medlem.

Dette gjør vi for bransjen

Virke e-Handel er bransjens talerør overfor politikere og myndigheter, og arbeider for like konkurransevilkår for norske og utenlandske aktører.

Netthandel er verdens mest voksende distribusjonsform og møtes med stadig større oppmerksomhet fra myndigheter i inn- og utland. Virke e-Handel arbeider for å sikre et fornuftig og praktisk regelverk, og for at nettbutikkene alltid skal være oppdatert på gjeldende lover. Gjennom vårt medlemskap i Ecommerce Europe er vi, sammen med 24 andre medlemsland, til stede der beslutninger tas og kan påvirke disse. Netthandelen er avhengig av pålitelige, kompetente og økonomisk stabile tredjepartsleverandører. Derfor har vi etablert samarbeidsmodellen Business Partner

Konferanse

Virke Arena

Årets viktigste møteplass for deg som jobber med handel og tjenester!

Bli med oss på den største og viktigste møteplassen for handels- og tjenestenæringen. Velkommen til en unik konferanseopplevelse i Oslo Spektrum!

22. sep, -

Siste nytt

 • : G7-enighet om skatt som treffer digitale selskaper

  De største industrilandene er enige om prinsipper for skattlegging av multinasjonale selskaper, med virkemidler som særlig treffer digitale plattformselskaper. Enigheten innebærer at de største digitale selskapene i større grad må betale skatt i landene de tjener penger. Dette knyttes til størrelsen på selskapene og størrelsen på overskuddet i de landene selskapene opererer.

  Dette skal hindre de multinasjonale selskapene å flytte hele overskuddet de har eksempelvis i nordiske land til land med lav eller ingen selskapsskatt. Dessuten vil G7-landene sørge for at multinasjonale selskaper betaler skatt på overskudd (selskapsskatt) ved å innføre en minimumssats på 15 prosent. Det innebærer at land som Irland ikke lenger kan legge satsen lavere for å tiltrekke seg multinasjonale selskaper. Forhandlinger om selskapsskatt generelt og de digitale plattformselskapene spesielt har pågått lenge i OECD, og frontene mellom Europa og USA har vært tilspisset. Med enigheten mellom G7-landene er vi et skritt nærmere internasjonale kjøreregler på skatteområdet tilpasset den digitale og globale økonomien.

  Les mer om G7-enigheten her

 • : Sprikende Klikk & hent-praksis i Europa

  Norge tilhører den tredelen av europeiske land med vid adgang til Klikk & hent. I ca. 15% av Europa kan kun butikker med samfunnskritiske varer selge på denne måten. Ecommerce Europe, der Virke e-Handel er Norges representant, har lansert et sett med felles regler for Europa, en klikk & hent-guide.

  Målet er å gi tilgang på et bredt spekter av varer på en måte som er trygg for både ansatte og forbrukere, og som på sikt kan virke som et skjold mot fremtidige virusutbrudd.

  Se guiden her

 • : Nettbutikker med rekordomsetning - krise for kles- og skobutikkene

  Økt smitte og mer omfattende smitterestriksjoner fører til krise for kles- og skobutikkene, med en nedgang på henholdsvis 19 og 34 prosent, samtidig som norske nettbutikker opplever rekordomsetning med en vekst på 74 prosent. Virke ber om kortsiktige tiltak for å få butikkene gjennom pandemien, og langsiktige tiltak for å gi like vilkår i den internasjonale konkurransen.

  Les mer her

 • Les flere oppdateringer her

Kontingent

 • Virke e-Handels kontingentsatser

  Virke e-Handels kontingentsatser (Norske kroner eks. moms)

  Omsetningsstørrelse

  Kontingent

  ​Over 100 mill. ​60 000,-
  ​75 - 100 mill. ​45 000,-
  ​50 - 75 mill. ​38 000,-
  ​40 - 50 mill. ​29 000,-
  ​30 - 40 mill. ​25 000,-
  ​20 - 30 mill. ​20 000,-
  ​15 - 20 mill. ​18 000,-
  ​10 - 15 mill. ​16 500,-
  ​3 - 10 mill. ​15 000,-
  ​0 - 3 mill. ​8 000,-

  Kontingenten gjelder for 12 måneder. Ved innmelding for eksempel i april, vil altså medlemskapet løpe fra april til mars året etter. Medlemskapet løper automatisk videre om det ikke er sagt opp innen to måneder før ny kontingentperiode.

  Grunnlaget for omsetningsstørrelsen er foregående års distansehandelsomsetning i Norge uten mva. (netthandel, postordre, telemarketing og så videre.) For nyetablerte selskap benyttes budsjettert omsetning.

Bli med i nettverket Virke e-Handel

Firmaopplysninger

Daglig leder

Markedssegment
Eller bli vist kun i denne kategorien

Grunnlaget for omsetningsstørrelsen er foregående års distansehandelsomsetning i Norge uten mva. For nyetablerte selskap benyttes budsjettert omsetning.

Vilkår og betingelser.

Jeg er kjent med og aksepterer Virke e-Handels kontigenterog vil etterleve kravene til Trygg e-Handel som ivaretar forbrukernes rettigheter og netthandlenes forpliktelser i forbindelse med handel på nettet.

Deltakelse i nettverket Virke e-Handel gjelder for et kalenderår og kan sies opp innen tre måneder før nytt kalenderår.

Trygg e-Handel

Trygg e-Handel er en sertifiseringsordning som forplikter netthandelsbedriftene på en rekke områder og som sikrer forbrukeren de rettighetene norsk lov gir.

Ønsker du å søke om Trygg e-Handel sertifisering til din nettbutikk, så gjør du det her:

Sertifisering

 • Om Trygg e-Handel

  Trygg e-Handel-sertifiserte butikker opplever økt konvertering og omsetning. I en undersøkelse (2020) svarer ni av ti godkjente butikker at Trygg e-Handel-logoen skaper tillit blant kundene.

  Trygg e-Handel holder butikkene oppdatert på forpliktelser og lovverk, og har eget system for kundeklager. Over halvparten av godkjente butikker ønsker at Trygg e-Handel skal være til avlastning i en travel hverdag, og ordningen vil bli utviklet i tråd med dette.

  Virke e-Handel drifter Trygg e-Handel som ble startet i 2011, og er landets eneste sertifiseringsordning for nettbutikker.

  Virke e-Handels medlemmer får Trygg e-Handel til spesialpris.

  Hvilke krav stiller vi til e-handelsbutikker?

  Kun netthandlere som garanterer at de lever opp til alle de gjeldende 12 godkjenningskrav har rett til å benytte symbolet for Trygg e-Handel. Skulle en godkjent Trygg e-Handelsbutikk bryte noen av disse kravene, mister den retten til å benytte symbolet.

  Godkjenningskrav for å bli Trygg e-Handel sertifisert

  • Firmaopplysninger
  • Firmaets support og tilgjengelighet
  • Forbrukerens rett til hjelp
  • Produkter og totalkostnader
  • Leveringstid
  • Tilbakebetaling
  • Angrerett
  • Reklamasjon og garanti
  • Bruksanvisninger
  • Salg til mindreårige
  • Finansiell sikkerhet
  • Personopplysninger og sikre betalingsløsninger

  Utover dette krever vi at alle sertifiserte selskaper følger norske lover. Vi anbefaler også foretakene å benytte Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

 • Prisliste Trygg e-Handel

  Hva koster det å bli en godkjent Trygg e-Handel?

  Følgende avgiftsatser gjelder for å bli godkjent Trygg e-Handel og få retten til å benytte kvalitetsstempelet.

  Avgiftene, som beregnes pr. nettsted, er fastsatt til (Norske kroner eks. moms)

  Trygg e-Handel Deltakere i Virke e-Handel

  Andre netthandlere​

  Søknadsbehandling
  - godkjenning som Trygg e-Handel
  1 500,- 3 000,-
  Fornyet prøving/modifisering
  - oppfølging av anmerkninger ved sertifisering
  1 500,-

  ​1 500,-

  Årsavgift
  - inkludert årskontroll
  3 000,- 8 000,-

Cookie Information

Fordelsavtale eksklusivt for Virke e-Handel og Trygg e-Handel

Cookie Information bidrar til at medlemsbedriftene tilfredsstiller alle lovkrav samt støtter virksomhetene og gir konkurransemessige fortrinn.

Cookieinformation.com

Vår samarbeidsavtale innebærer følgende:

 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får 25 % rabatt på Cookie Informations løsninger for nettsteder og app’er.
 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får adgang til Cookie Informations support funksjon.
 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får benytte Cookie Informations kompetanse og rådgivningsfunksjon for GDPR for nettsteder og app’er.

Kontakt