Forberedende møte

Publisert:

Før de lokale forhandlingene starter skal det gjennomføres et forberedende møte mellom partene lokalt. Det er arbeidsgiver som skal ta initiativ til dette møtet.

​Hensikten med dette møtet er å sikre gode lokale prosesser slik at partene kan gjennomføre reelle forhandlinger. For at de lokale forhandlingene skal oppfattes som legitime og at det blir ført mellom likeverdige parter, bør partene ha gjort et godt forarbeid. Partene bør bl. a. tilstrebe og bli enige om kriterier og avklare hvilke prioriteringer som legges til grunn i forhandlingene.

I møtet gjennomgås for eksempel:

 • økonomisk ramme/pottens størrelse
 • eventuelle sentrale/lokale føringer
 • prioriteringer i henhold til lokal lønnspolitikk
 • hvilken statistikk/lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge frem
 • forhandlingsform
 • bruk av kravskjema
 • tidsplan for forhandlingene
  • frist for innsending av krav
  • tidspunkt for første tilbud
  • hvor lang tid som avsettes til forhandlingene
 • hvem som omfattes av forhandlingene – herunder forholdet til uorganiserte
 • hvem som skal informere om resultatet
 • taushetsplikt

Det skal skrives protokoll fra det forberedende møtet.