Hvordan utarbeide en lønnspolitikk?

Publisert:

​Lønnspolitikken skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte i virksomheten. Utgangspunktet kan være at arbeidsgiver og tillitsvalgte hver for seg forbereder noen tanker om ønsket lønnspolitikk før utarbeidelse starter.

​Arbeidet bør ta utgangspunkt i virksomhetens visjon/strategi/formålsparagraf og lignende. Sammenhengen mellom dette og den enkeltes arbeidsinnsats kan gi bedre forståelse av sammenhengen mellom virksomheten, arbeidsinnsatsen og lønn. Aktuelle tema å vurdere kan være;

  • Hva er vårt særpreg?
  • Hva er viktig for vår virksomhet?
  • Hva vil vi i fremtiden?
  • Hvem er våre kunder/brukere og konkurrenter/oppdragsgivere?
  • Hva er våre produkter/tjenester?
  • Hvilken type medarbeidere ønsker virksomheten å tiltrekke seg?
  • Hva må hver enkelt gjøre for å nå de målene virksomheten har satt seg?
  • Hvilke forhold skal kunne medføre lønnsendringer?

Gjennom diskusjon og vurderinger vil man kunne få inspirasjon til utforming.
Dersom det ikke lykkes å bli helt enige, er det arbeidsgivers konklusjoner som gjelder. Når lønnspolitikken er fastlagt, er det nyttig at det klargjøres hva som er arbeidsgivers lønnspolitikk og at det fremgår av dokumentet.

Lønnspolitikken bør integreres i den daglige ledelse.  De aller fleste arbeidstakere arbeider i dag selvstendig. For at denne utviklingen skal fungere, blir det ekstra viktig at medarbeiderne har tydelige og relevante mål å arbeide mot, samt klare ansvarsforhold og gode rutiner.

Eksempel på lønnspolitikk finnes her.