Hvorfor lønnspolitikk?

Publisert:

Forhandlingsbestemmelsene i avtalene på HUK-området, fastslår at virksomheten skal ha en lønnspolitikk. Bakgrunnen for dette er at lønnspolitikk er et godt virkemiddel til å unngå tilfeldige lønnsforskjeller og lønnsfastsetting samtidig som det er et styringsverktøy.

​Lønnsfastsetting bør brukes som middel til å nå bedre resultater og ikke isoleres fra virksomhetens øvrige aktiviteter. Skal den være effektiv og brukes i praksis må lønnspolitikken være systematisk, langsiktig og behandles på en åpen og ærlig måte. Ledere må tydeliggjøre lønnsfastsettingens betydning for virksomheten og hvordan den er knyttet til virksomhetens mål og på hvilken måte den bidrar til å nå disse målene.

Lønnspolitikken er et av flere forhold som danner grunnlag for ledernes fastsetting av mål for den enkelte medarbeider. Det å sette mål, stille krav og vurdere arbeidsprestasjoner kan gjøres gjennom samtaler med den enkelte. Det er viktig at leder i slike samtaler er konstruktiv og tydelig på hva som er bra og hva som kan bli bedre. Gjennom dette vet medarbeider hva som gir lønnsmessig uttelling i virksomheten.

Selv om virksomhetene har overenskomster med sentralt fastsatt minstelønn/normert lønn, bør også lønnsfastsettelse ved ansettelser ses i sammenheng med virksomhetens lønnspolitikk. På denne måten blir lønnsfastsettelsen en helhetlig syklus under arbeidsforholdets varighet i virksomheten.