Lokal lønnspolitikks betydning

Publisert:

​Ved lokale lønnsforhandlinger bør lokal lønnspolitikk legges til grunn. Av den lokale lønnspolitikken vil det fremgå hvilke kriterier som arbeidstakeren vurderes etter.

​Siden lønnspolitikken er et styringsverktøy som uttrykker hvordan lønnsmessige tiltak kan bidra til å nå virksomhetens mål, bør arbeidsgiver bestrebe seg på å være lojal mot denne ved de lokale lønnsforhandlingene.

Hvert år bør arbeidsgiver foreta en vurdering av kriteriene i lønnspolitikken og trekke ut de kriteriene som skal tillegges særlig vekt ved forhandlingene. Dersom virksomheten for eksempel har særlig behov for en viss type spisskompetanse for å kunne yte sine tjenester, kan arbeidsgiver ved lokale forhandlinger velge å prioritere arbeidstakere med denne kompetansen. Ved senere lokale forhandlinger kan arbeidsgiver på bakgrunn av virksomhetens behov velge å prioritere andre deler av lønnspolitikken.