Veileder lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger av HUK-avtalene gjennomføres av lokale parter i virksomhetene. Som hovedregel gjelder lokale forhandlinger lønnsendringer for den enkelte arbeidstaker, og ikke for grupper eller ved at for eksempel likt beløp fordeles til alle ansatte eller ved generell økning av minstelønnssatsene i virksomhetene.