Gravferd

Virke er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Vi jobber for å gjøre regelverkene og rammebetingelsene bedre for byråene.

Våre medlemmer håndterer ca. 90 prosent av de rundt 42 000 årlige dødsfallene i Norge. Vår viktigste oppgave er å være en samlende organisasjon for bransjen, og et talerør for medlemmene våre overfor myndigheter, presse og publikum.

Vi har lokalavdelinger i hele landet, som er opptatt av forholdene der du bor. Lokalavdelingene er også viktige møteplasser som gir et faglig fellesskap til medlemmene våre. Vi gir også ut et eget bransjeblad fire ganger i året.

Det er egne krav til begravelsesbyråer for å bli medlem i Virke. Disse kan du lese mer om i vedtektene våre

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Siste nytt

 • : Statsbudsjettet – forslag til nye satser for gravferdsstønad og egenandel ved båretransport

  Budsjettforslag 2021: Det foreslås at satsen for den behovsprøvde gravferdsstønaden økes fra maksimalt 24 734 kroner til maksimalt 25 377 kroner fra 1. januar 2021.

  Fra budsjettforslaget: Stønad ved gravferd.
  Formålet med stønad ved gravferd etter folketrygdloven kapittel 7 er å kompensere for utgifter til gravferd. Når et medlem i folketrygden dør kan det gis gravferdsstønad og stønad til båretransport. Det ytes også stønad til et medlems ektefelle og barn under 18 år, som ikke selv er medlemmer i folketrygden, dersom disse oppholder seg i Norge og ble forsørget av medlemmet.

 • Les flere oppdateringer her

Velkommen til Handelskonferansen

 1. Handelskonferansen 2021

  Reimagine Retail - for deg med lederansvar i fremtidens handel

Meld deg på!

Hvordan bruke medlemskapet hos oss?

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. Inkludert i medlemskapet får du rask hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål.

Våre advokater hjelper deg med alt fra større saker til meget rimelige betingelser. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Gjennom tett medlemskontakt kjenner vi din hverdag og dine utfordringer og kan bidra aktivt til å få din virksomhet til å virke bedre. Vi gir deg tilgang på ny kunnskap, arrangerer møter og seminarer og reiser ut på besøk. Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. Vi fokuserer på løpende faglig kompetanseheving og oppdatering av våre virksomheter og har tett oppfølging med juridisk og annen praktisk støtte. 

Dette gjør vi for gravferdsbransjen

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Kurs og konferanser

 1. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I del I

  Bli med på vårt grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter. Du vil få bedre forståelse, samt utvide ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i fem dager.

 2. Virke Gravferd regional høstsamling Bodø

  Virke Gravferd inviterer til regional høstsamling.

 3. Virke Gravferd Fagkurs Trinn II del I

  Få bedre forståelse, samt utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i tre dager.

 4. Virke Gravferd regional høstsamling Lillehammer

  Virke Gravferd inviterer til regional høstsamling.

 5. Gravferd Fagkurs Trinn III

  Bli med på vårt grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter.

 6. Virke Gravferd regional høstsamling Sandefjord

  Virke Gravferd inviterer til regional høstsamling.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene

Møtekalender

 • 02.06.2021 Årsmøte i Virke Gravferd

  Sted: Digitalt

 • 13.-17.09.2021: Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - del 1

  Avholdes i Virkes lokaler.

 • 17.-19.09.2021: Regional høstsamling Virke Gravferd Bodø

  Avholdes ved Rasdisson Blu Hotel Bodø.

 • 20.-22.09.2021: Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - del 1

  Avholdes i Virkes lokaler.

 • 23.-24.09.2021: EFFS General Assembly

  Avholdes i Virkes lokaler.

 • 22.-24.10.2021: Regional høstsamling Virke Gravferd Lillehammer

  Avholdes ved Scandic Lillehammer Hotell.

 • 25.-28.10.2021: Virke Gravferd Fagkurs Trinn III

  Avholdes i Virkes lokaler.

 • 29.-31.10.2021: Regional høstsamling Virke Gravferd Sandefjord

  Avholdes ved Scandic Park Sandefjord.

 • 12.-14.11.2021: Regional høstsamling Virke Gravferd Bergen

  Avholdes ved Hotel Norge by Scandic i Bergen.

Kontaktpersoner i Virke Gravferd