Gravferd

Urner

Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge.

Vi er byråenes forlengede arm inn mot myndigheter for å bedre rammebetingelser og regelverk. Og vi oppdaterer deg på forskrifter, lovverk og høringsrunder.

Mer om Virke Gravferd >>