Gravferd

Virke er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Vi jobber for å gjøre regelverkene og rammebetingelsene bedre for byråene.

Nye rutiner som følge av endringer i dødsårsaksregisterforskriften

Det følger av endringer i dødsårsaksregisterforskriften fra 1. oktober 2019.

Les om alle endringene her

LEVE har nytt kontonummer

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, LEVE, opplever forvirring fra etterlatte som får oppgitt gammelt kontonummer fra gravferdsbyråene. Nytt kontonr er: 2801 51 69526, Sparebanken Sør

Til våre medlemmer om Coronaviruset

Vi har fått henvendelser om utbruddet av Coronavirus, og beredskap i gravferdsbransjen om viruset skulle forårsake dødsfall i Norge. Det kommer stadig ny informasjon i media om utviklingen,  som kan skape usikkerhet og frykt hos noen.  

Gravferdsbransjen forholder seg til hygieneforskriftene, og følger vi disse er vi normalt godt beskyttet i vårt arbeid. Et godt råd er å følge med på informasjonen som kommer fra Folkehelseinstituttet. Her finnes allerede informasjon om forholdsregler for helsepersonell. Virke Gravferd vil også holde seg informert og følger situasjonen nøye. Skulle det være behov for spesielle forholdsregler som også kan gjelde vår bransje, vil vi informere dere om dette.

Våre medlemmer håndterer ca. 90 prosent av de rundt 42 000 årlige dødsfallene i Norge. Vår viktigste oppgave er å være en samlende organisasjon for bransjen, og et talerør for medlemmene våre overfor myndigheter, presse og publikum.

Vi har lokalavdelinger i hele landet, som er opptatt av forholdene der du bor. Lokalavdelingene er også viktige møteplasser som gir et faglig fellesskap til medlemmene våre. Vi gir også ut et eget bransjeblad fire ganger i året.

Det er egne krav til begravelsesbyråer for å bli medlem i Virke. Disse kan du lese mer om i vedtektene våre

Hvordan bruke medlemsskapet hos oss?

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. Inkludert i medlemskapet får du rask hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål.

Våre advokater hjelper deg med alt fra større saker til meget rimelige betingelser. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Gjennom tett medlemskontakt kjenner vi din hverdag og dine utfordringer og kan bidra aktivt til å få din virksomhet til å virke bedre. Vi gir deg tilgang på ny kunnskap, arrangerer møter og seminarer og reiser ut på besøk. Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. Vi fokuserer på løpende faglig kompetanseheving og oppdatering av våre virksomheter og har tett oppfølging med juridisk og annen praktisk støtte. 

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs for gravferdsbransjen

 1. Virke Gravferd Trinn I del II

  Dette er del to av fagkurset til Gravferd Fagkurs Trinn I. Etter del en blir du automatisk påmeldt dette kurset.

 2. Virke Gravferd Trinn II del II

  Del to av fagkurset til Gravferd Fagkurs Trinn II. Etter del en blir du automatisk påmeldt dette kurset.

 3. Gravferd Fagkurs Trinn III

  Kurset vil forbedre deg i arbeidet som gravferdstaler, eller du vil lære det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Det vil også være fokus på god rådgivning og kundebehandling, og vi tar for oss den digitale kundereisen.

 4. Virke Gravferd Trinn I del II

  Dette er del to av fagkurset til Gravferd Fagkurs Trinn I. Etter del en blir du automatisk påmeldt dette kurset.

 5. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I del I

  Bli med på vårt grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter. Du vil få bedre forståelse, samt utvide ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i fem dager.

Andre kurs

Dette gjør vi for gravferdsbransjen

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Omdømmeundersøkelsen 2019

Omdømmeundersøkelsen som ble presentert på landsmøtet i slutten av mai 2019. Undersøkelsen viste blant annet at:

 1. Bransjen har et generelt godt omdømme og de som har vært i kontakt med gravferdsbyråer har en
  stor grad av tilfredshet.
 2. Store forskjeller mellom kjønn hos kundene, når det kommer til tilfredshet, grad av emosjoner og visualitet, krav og åpenhet for nytenking.
 3. Det foreligger et generasjonsskifte når det kommer til gravferd, blant annet i det at yngre ønsker bredere tjenestetilbud, er mer positive til å bestille slike tjenester, er mer opptatt av miljøhensyn og ønsker i større grad ikke-religiøse seremonier.

Kontakt Gunnar Hammersmark for å bli tilsendt undersøkelsen i sin helhet.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene

Kontaktpersoner i Virke Gravferd

Møtekalender

 • 12.02.2020: Virke Gravferd styremøte

 • 24.02.2020: Årsmøte 2020 Telemarksporten

 • 04.03.2020 Virke Gravferd Møre og romsdal årsmøte

 • 09.03.2020: Virke Gravferd Fagkurs Trinn I

 • 13.03.2020: Virke Gravferd Nord-Norge - årsmøte

 • 16.03.2020: Virke Gravferd Fagkurs Trinn II

 • 19.03.2020: Virke Gravferd Oslo & omegn - årsmøte

 • 19.03.2020 Virke Gravferd Trøndelag årsmøte

 • 24.03.2020: Årsmøte 2020 Virke Gravferd Østfold

 • 26.03.2020: Virke Gravferd SørVest - årsmøte

 • 27.03.2020 Virke Gravferd Innlandet årsmøte

 • 30.03.2020 ICCFA Expo & Convention 2020

 • 15.04.2020 Virke Gravferd Vest Årsmøte 

 • 22.04.2020: Virke Gravferd Representantsskapsmøte

 • 23.04.2020: Virke Gravferd styremøte

 • 24.04.2020: FORUM BEFA 2020

 • 25.05.2020: Virke Gravferd Fagkurs Trinn III

 • 04.06.2020: Virke Gravferd styremøte

 • 04.06.2020: Virke Gravferd Landsmøte 2020

 • 22.06.2020: FIAT-IFTA International Convention

 • 11.09.2020 Virke Gravferd innlandet høstmøte

 • 14.09.2020: Virke Gravferd Fagkurs Trinn I

 • 18.09.2020: Virke Gravferd Nord-Norge - høstmøte

 • 21.09.2020: Virke Gravferd Fagkurs Trinn II

 • 23.09.2020: EFFS Board Meeting

 • 24.09.2020: EFFS General Assembly

 • 16.10.2020: Virke Gravferd SørVest - Høstmøte

 • 25.11.2020: Virkekonferansen 2020