Reiseliv

Bransjefelleskapet for reiseliv i Virke arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Reisepuls sommer 2024

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid.

Rapporten er gratis for medlemmer i Virke, og er tilgjengelig både som PDF og Power BI-rapport. I Power BI-rapporten har du også muligheten til å velge hvike data du ønsker å se nærmere på.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Pakkereiseloven – en oppfriskning før høysesongen

  Sommeren nærmer seg, og med den høysesong for gjennomføring av pakkereiser. For å sikre en trygg og problemfri høysesong for både deg og dine kunder, er det viktig å ha god kunnskap om kundens rettigheter etter pakkereiseloven. I dette webinaret gir vi deg en kort oppfriskning av rettigheter og plikter etter pakkereiseloven.

 2. Arrangerer du treningsreiser?

  En rekke treningssentre og personlige trenere tilbyr treningsreiser for sine medlemmer. For mange er dette et utmerket initiativ som fremmer treningsmotivasjon og lojalitet blant medlemmene.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

NOVA SPEKTRUM 19. SEPTEMBER

Kultur- og opplevelseskonferansen

Årets viktigste møteplass for ledere innen kultur, kreative næringer, reiseliv og opplevelser.  

Vi har lagt nok et krevende år bak oss, og mange virksomheter står overfor en rekke utfordringer og veivalg. Hvordan skal vi navigere videre? Og hva må du vite for å gjøre de riktige veivalgene i årene som kommer?     

19. sep. 2024, -

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Gjennomslag

 • Norsk reiseliv blir nasjonal eksportsatsning

  Næringsministeren annonserte i september at reiseliv blir del av den nasjonale eksportsatsingen, etter påtrykk fra Virke og andre organisasjoner i reiselivet.

  Dette er viktig fordi en felles satsning på eksport gjør at næringen kan ta i bruk enda flere virkemidler for å videreutvikle norsk reiseliv. Virke samarbeider med Nasjonalt Eksportråd for å konkretisere strategien frem mot neste vår.

Siste nytt

 • : Nasjonalt eksportråd: Forslag til eksportsatsing reiseliv

  Den 29. april overleverte Nasjonalt eksportråd satsingsforslaget på reiseliv til næringsminister Cecilie Myrseth.

  Reiseliv er Norges femte største eksportnæring, med et samlet turistforbruk på 194,3 milliarder kroner i 2019 og Menon Economics sine prognoser en videre vekst på 3-4% per år frem mot 2030, med en total eksportverdi på om lag 90 milliarder kroner. Satsingen fokuserer på å tiltrekke seg betalingsvillige og klimabevisste turister som reiser utenfor høysesongen og har flere konkrete forslag:

   • Risikoavlastning for internasjonale kongresser og arrangementer
   • Kompetanseprogram for flere eksportmodne reiselivsbedrifter
   • Norgesspesialistprogram
   • Markedsaktiviteter i utvalgte segmenter

   Satsingsforslaget følger opp målbildet i den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» og understreker behovet for utvidelse av sesongene, flere gjester med høy betalingsevne og lengre opphold pr besøk, samt en mer bærekraftig utvikling. Forslaget har en bred forankring i reiselivsnæringen med en bredt sammensatt styringsgruppe og referansegruppe.

   Bransjeorganisasjonene har sammen med sekretariatet i Nasjonalt eksportråd utgjort skrivegruppen som har ført forslaget i pennen.

   Her kan du lese hele forslaget (PDF)

  • : Visas regler begrenser konkurranse mellom betalingstjenester

   Sammen med vår søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Erhverv, mener vi at Visa har laget regler som begrenser konkurransen mellom betalingstjenester.

   De forhindrer eller gjør det vanskeligere for kunder å bruke Bank Axept og Dankort ved betaling med Apple Pay. Derfor har vi bedt tilsynsmyndighetene i Norge og Danmark gripe inn mot Visas regler før disse trer i kraft 13. april i år.

   De fleste norske og danske bankkort er kombikort. Det vil si at både Visa og BankAxept ligger inne som betalingstjeneste i samme kort. Skulle Visa klare å forhindre bruk av BankAxept, vil det få store økonomiske konsekvenser for butikker, restauranter også videre.

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark gjør det klart at Visa ikke kan forhindre bruk av såkalte kombikort når kunder betaler med Apple Pay. Vi forventer at Finanstilsynet i Norge vil komme til samme konklusjon.

  • : Nye regler for persontransportkabotasje

   Regjeringen har fra 1. januar 2024 innført klare begrensninger for utenlandske turbussers virksomhet i Norge. Kabotasje er transport mellom to steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme. EØS-reglene åpner for at transportører fra EU/EØS-land kan utføre kabotasje med turbuss på midlertidig basis, men begrepet «midlertidig» er ikke nærmere definert.

   En utenlandsk turbuss kan nå operere i Norge i 20 dager sammenhengende. Den kan ta fire nasjonale oppdrag i løpet av denne perioden. Den må så forlate Norge i minst 10 dager før den kan returnere for nye kabotasjeoppdrag, men kan totalt sett bare operere i Norge i 30 dager per år.

   • Kan en utenlandsk buss kjøre over grensen med passasjerer på en rundreise i Norge?
    Ja, dette er internasjonal trafikk over landegrenser og kommer ikke under kabotasjereglene.
   • En utenlandsk turoperatør kjører sin utenlandskregistrerte buss over grensen til Norge og for å hente egne gjester fra flyplassene gjennom hele sommeren.
    Det er ikke lov utover maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.
   • En turoperatør leier inn en underleverandør som kjører sin utenlandskregistrerte budd over grensen for å hente gjestene fra flyplassen gjennom hele sesongen.
    Det er ikke lov utover maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.
   • Kan jeg som norsk aktør etablere et turbusselskap og leie inn utenlandske underleverandører for å kjøre gjestene i Norge?
    For å kjøre persontransport i Norge må virksomheten ha fast og varig virksomhet i Norge, dvs med forretningsadresse i Norge registrert i Brønnøysundregistrene. Kjøretøyet må også være norskregistrert.

   Her er en generell engelsk tekst du kan bruke overfør utenlandske underleverandører:

   From January 1st, 2024, the Norwegian Ministry of Transport introduced a new framework for cabotage in passenger transport. Cabotage in passenger transport in Norway is permitted for a period of maximum 20 executive days and a total of 30 days per year.   

   As a operator with foreign buses, you can operate for 20 consecutive days when driving cabotage in passenger transport in Norway. You can only take four national assignments during this period. You must then leave Norway for at least 10 days before you can return.

   As a foreign bus operator, you can engage in passenger transport cabotage in Norway for 30 days in total per year. There are no dispensation rules.  

   If you want do drive cabotage in passenger transport in Norway, you need to bring a certified copy of your Community license on board in the vehicle. You are also responsible for completing a journey form before you enter Norway, and this must follow the vehicle the entire journey, including transits. This requirement is to ensure effective controls by enforcement authorities.

   Se også:

    

  Driver du reiselivsbedrift?

  Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

  Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

  reiselivmedlemskap.jpg

  Nettverk for ledere

  Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

  Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

  Styre

  • Styret for reiseliv

   Navn

   Virksomhet

   Kristian Jørgensen Fjord Tours As Styreleder
   Anette Kerstin Teresia Karlsson Haman Group As
   Kjellbjørg Mathiesen Arctic Guide Service As
   Marit Vidnes Norrøna Hvitserk Adventure As
   Per M Rustberggard Pers Hotell As
   Oda Marie Buraas Norwegian Adventure Company as
   Bernt Bucher Johannessen Hanen - næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske
  • Styret for reise utland

   Navn Virksomhet  
   Marie-Anne Zachrisson Ving Norge AS Styreleder
   Anne-Merete Ask Global Business Travel AS avd Bergen  
   Erik Haug Der Touristik Nordic AB
   Finn-Erik Carlsen Peer Gynt Tours AS
   Petter Brodahl Berg-Hansen Reisebureau AS
   Vibeke Olsen Aller Travel AS
   Ellen Wolff Andresen Ticket feriereiser AS

  Medlemskap i Virke

  Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene