Gravferd

Virke er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Våre medlemmer håndterer ca. 90 prosent av de årlige dødsfallene i Norge. Et medlemskap i Virke gir medlemmene hjelp med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. I tillegg leverer vi de viktigste nøkkeltall om utviklingen innen gravferd.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Tilbud på transport av kister og urner med fly og tog innenriks

Vi har innhentet gode tilbud fra henholdsvis Scan Global Logistics og Cargo Net.

Scan Global Logistics gir i tillegg en egen rabatt for medlemmer i Virke.

Ønsker du å få oversendt informasjon?

Fakta om bransjen

Antall døde 2022
45,771
Antall begravelsesbyråer 2022
362
estimert
Driftsmargin 2022
10,1 %
estimert
Omsetning 2022
2,094
millioner kroner

Kilde: Kilde: Proff/SSB/Virke analyse

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Nettverk for ledere i i gravferdsbransjen

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Hver samling er todelt med et konkret fagtema og erfaringsutveksling/sparring i nettverksgruppen.

Grunnkurs for gravferdskonsulenter

Grunnkurset er et nettbasert kurs med innføring i grunnelementene i jobben som gravferdskonsulent.

Du melder deg på og kan ta kurset når det passer deg, og det er ingen begrensning i hvor lang tid du kan bruke på å fullføre. Når du har fullført alle 7 modulene, går du videre til en digital prøve som du må bestå for å få tilsendt kursbevis.

Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbyråer av Virke Gravferd.

Fagkurs for gravferdskonsulenter

Virke tilbyr fagkurs for gravferdskonsulenter og deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig leder av et byrå. Du må være medlem i Virke for å kunne delta.

Temaene er alltid aktuelle, slik at du får bedre forståelse for og kunnskap innen gravferdsbransjen. På toppen vil du bygge nettverk gjennom de andre kursdeltakerne.

Trinn 1

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 5 dager
Pris: Kr 10.400 per del

Tema

 • Virke gravferds regler herunder vedtekter og standard for god gravferdsskikk
 • Sosiale medier og kommunikasjon
 • Klagebehandling og konflikthåndtering
 • Kalkulasjon og regler for prisopplysning
 • Hvordan ta vare på seg selv og andre i en hektisk arbeidshverdag
 • NAV og trygdekunnskap
 • Sorg og sorgarbeid
 • Foto og film i gravferdsbransjen
 • Stell og nedlegg og regler for god hygiene
 • Forflytnings- og løfteteknikk
 • Gravferd i ulike tro og livssyn
 • Byråbesøk
 • Besøk til patologisk avdeling og krematorium

Trinn 2

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 3 dager
Pris: Kr 10.400 per del

Tema

 • Beredskap i gravferdsbransjen
 • Tingrettens oppgaver og regler for skifte
 • Mediehåndtering
 • Regler for arbeidstid
 • Barnedødsfall og hvordan møte barns sorg
 • Hvordan veilede om valg av seremoniform
 • Etikk i gravferdskonsulentens hverdag
 • Hvordan få til gode samtaler med etterlatte
 • Demens og gravferd
 • Byråbesøk

Trinn 3

Kurset består av to deler
Varighet: 2 x 2 dager
Pris: Kr 4.990 per del

Tema

Del 1:

 • Utdanning til å bli seremonileder og gravferdstaler

Del 2:

 • Kundereisen, rådgivning og kundebehandling
 • Den digitale kundereisen

Settes opp høsten 2024

Møteoversikt

Se alle arrangementer
 1. Markedsutvikling i byggevarehandelen

  Vi går gjennom 1. tertialrapport for byggevarehandel og litt om våre markedsutsikter. Vi vil også orientere om arbeidet i Miljøforum, Handelens Digitale Arbeidsgruppe, Transport og logistikkforum og litt om Byggstand.

 2. Grunnkurs i arbeidsmiljø/HMS - 40 timer

  Dette er et lovpålagt 40 timers kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi gir deg den grunnleggende innføringen i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, rollefordelingen og hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø.

 3. Kurs i presentasjonsteknikk

  Velkommen til vårt kurs i presentasjonsteknikk – ditt nøkkelverktøy for å oppnå større gjennomslagskraft i ethvert forum!

 4. Arrangerer du treningsreiser?

  En rekke treningssentre og personlige trenere tilbyr treningsreiser for sine medlemmer. For mange er dette et utmerket initiativ som fremmer treningsmotivasjon og lojalitet blant medlemmene.

 5. Onlinekurs i teamledese

  Slik kan du inspirere og videreutvikle ditt team for nå organisasjonens mål. 

 6. Effektiv tidsutnyttelse med kunstig intelligens: Et kurs i fremtidsrettet produktivitet - Online

  Ønsker du å lære mer om kunstig intelligens og hvordan du kan ta i bruk teknologier som ChatGPT til å bli mer effektiv og produktiv? Da de er dette kurset for deg! I dette kurset får du en grunnleggende introduksjon til bruk av kunstig intelligens. Itera sine KI-eksperter vil gi deg faglig påfyll i kunstig intelligens og du vil heve kompetansen din for hvordan man kan bruke KI-verktøy for å frigjøre tid.

 7. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 8. Leietakerskolen – rettigheter og plikter underveis i leieforholdet

  Ved leie av næringslokaler har leietakere visse rettigheter og plikter i henhold til leiekontrakten og husleieloven. I dette webinaret går vi gjennom de viktigste punktene leietakere bør være oppmerksomme på underveis i leieforholdet. Webinaret er det andre i rekken av Virkes webinarer om leieforhold, og en del av Virkes «leietakerskole».

 9. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 10. Onlinekurs Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Få mest mulig verdi ut av medlemskapet!

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene.

Som medlem får du raskt hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. 

Styre

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene