Gravferd

Virke er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Våre medlemmer håndterer ca. 90 prosent av de årlige dødsfallene i Norge. Et medlemskap i Virke gir medlemmene hjelp med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. I tillegg leverer vi de viktigste nøkkeltall om utviklingen innen gravferd.

Fakta om bransjen

Antall døde 2022
45,771
Antall begravelsesbyråer 2022
362
estimert
Driftsmargin 2022
10,1 %
estimert
Omsetning 2022
2,094
millioner kroner

Kilde: Kilde: Proff/SSB/Virke analyse

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Det er foreslått at satsen for den behovsprøvde gravferdsstønaden økes fra maksimalt 27 390 kroner til maksimalt 28 677 kroner fra 1. januar 2024. I anslagene er gjennomsnittlig antall mottakere av gravferdsstønad anslått til 3 545, og gjennomsnittlig beløp per mottaker på 22 456 kroner.

Tilsvarende tall for 2022 var henholdsvis 3 465 mottakere og et gjennomsnittlig beløp per mottaker på kr 21 397 kroner. For stønad til båretransport anslås det at antall mottakere vil bli 19 471, med et gjennomsnittlig beløp pr. mottaker på 12 287 kroner. I 2022 var antall mottakere av stønad til båretransport 19 340 med et gjennomsnittlig beløp per mottaker på 11 220 kroner.

For 2024 foreslås en samlet bevilgning på 315 mill. kroner. 

Grunnkurs for gravferdskonsulenter

Grunnkurset er et nettbasert kurs med innføring i grunnelementene i jobben som gravferdskonsulent.

Du melder deg på og kan ta kurset når det passer deg, og det er ingen begrensning i hvor lang tid du kan bruke på å fullføre. Når du har fullført alle 7 modulene, går du videre til en digital prøve som du må bestå for å få tilsendt kursbevis.

Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbyråer av Virke Gravferd.

Nettverk for ledere i i gravferdsbransjen

Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Møteoversikt

Se alle arrangementer
 1. Virke Gravferd Fagkurs Trinn 1 : 2

  Dette er del to av vårt grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter. Med aktuelle temaer vil du få bedre forståelse, og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. I tillegg bygger du nettverk. Kurset varer i fem dager.

 2. Virke Gravferd Fagkurs Trinn 2 : 2

  Dette er del to av fagkurset Trinn 2. Få bedre forståelse, samt utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i tre dager.

Få mest mulig verdi ut av medlemskapet!

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene.

Som medlem får du raskt hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. 

Styre

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene