Virkes ledernettverk for HR-ansvarlige

Møteplassen for meningsutvekslinger, kunnskapsøkning og inspirasjon for HR ledere.

HR er et utfordrende og omfattende fagfelt. Som leder møter du på mange ulike krav og utfordringer, uansett virksomhet.

Nettverket vil være en fortrolig og lærende møteplass der du kan snakke med likesinnede innen ditt fagfelt. Dette er en arena for erfaringsutveksling, verdifull relasjonsbygging, innsikt, fagdiskusjoner og nye impulser fra eksterne gjester og eksperter.

Forslag til tema nettverket vil jobbe med:

  • Employer Branding
  • Organisasjonsutvikling
  • Digitale HR verktøy
  • Rekruttering

Nettverket passer for ledere og mellomledere i store virksomheter som jobber med HR.

Les mer

Vil du snakke med oss om nettverk?