Avdelingsleder med kollegaer i bakgrunnen

Nettverk for mellom- og avdelingsledere

Føler du deg skvist mellom barken og veden? Som mellomleder er utfordringen å tilfredsstille både ledere og medarbeidere. Virke's nettverk for avdelingsledere styrker din kompetanse og hjelper deg å ta gode lederbeslutninger.

Mange avdelingsledere har en sterk faglig bakgrunn, men det kan være utfordringer i rollen. I en travel hverdag er det vår ambisjon å gi deg kompetansepåfyll og inspirasjon til å foredle lederskapet ditt.

Virkes nettverk for avdelingsledere vil veksle mellom teori, erfaringsutveksling, refleksjoner og praktiske øvelser knyttet til opplevde utfordringer i egen lederrolle. Du får en verktøykasse som hjelper deg å skape en bedre arbeidsplass, sammen med og for dine medarbeidere.

Les mer

Vi tilbyr deg et fortrolig og kompetent forum som gir deg:

  • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
  • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter
  • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle
  • Frirom til dialog blant likestilte
  • Forståelse for hvilke krav og forventinger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden
Les mer

Hvordan fungerer dette i praksis?

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Vi benytter også eksterne foredragsholdere. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Pris for en syklus på 4 heldagsmøter (hvorav en er inkludert middag) og et valgfritt dagskurs* er 14900,- eks mva   

*inkluderer ikke Getting Things Done-kurs

Les mer

Program

Møte 1 28. november 2017: Heldagsmøte 10.00-16.00

Mellom barken og veden: Som avdelingsleder opplever man ofte at man er i skvis mellom øvre ledelse og sine medarbeidere. På nettverkets første møte tar vi opp tematikk knyttet til nettopp det å være avdelingsleder:

Verdibasert ledelse-hvordan bygger man verdier og kultur. Vi ser på avdelingsleders rolle i utvikling av en organisasjonskultur

Ledelse i fire dimensjoner-En leders arbeidsområde kan brytes ned i 4 hovedområder:Ledelse, administrasjon, medarbeidere og som fagspesialist. Vi kartlegger hvordan du bruker tiden din på disse områdene-er det noen endringer som kan gjøres?

Vi tar i bruk nyttige verktøy gjennom hele dagen som dere kan jobbe videre med i deres arbeidshverdag.

Møtet avsluttes med middag.

Møte 2: Heldagsmøte 10.00-16.00

Kommunikasjon og ledelse:

Den vanskelige samtalen-Ikke alle samtaler med sine medarbeidere er like enkle eller behagelige. Vi ser på psykologien bak dette og presenterer en rekke hjelpemidler som vil hjelpe deg i gjennomføringen av disse samtalene

Konflikthåndtering-Av og til oppstår det situsjoner på arbeidsplassen hvor du som leder må ta grep og vi tar for oss hvordan man best går frem i slike situsjoner og hva som må gjøres for å løse konflikter.

Det blir en løsningsfokusert tilnærming til tema over.

Møte 3: Heldagsmøte 10.00-16.00

Fra strategi til handling:

Endringsledelse-det handler om å få med seg sine ansatte og samtidig implementere den øvre ledelsens strategi-hvordan gjør man dette på best mulig måte?

Møte 4: Heldagsmøte 10.00-16.00

Tema denne dagen skapes på de foregående 3 møtene. Behov og ønsker om tema som dukker opp i diskusjoner på de tidligere møtene danner grunnlaget for hva vi tar opp denne dagen.

Les mer