Avdelingsleder med kollegaer i bakgrunnen

Mellom- og avdelingsledere

Føler du deg skvist mellom barken og veden? Som mellomleder er utfordringen å tilfredsstille både ledere og medarbeidere. Virkes nettverk for avdelingsledere styrker din kompetanse og hjelper deg å ta gode lederbeslutninger.

Mange avdelingsledere har en sterk faglig bakgrunn, men det kan være utfordringer i rollen. I en travel hverdag er det vår ambisjon å gi deg kompetansepåfyll og inspirasjon til å foredle lederskapet ditt.

Virkes nettverk for avdelingsledere vil veksle mellom teori, erfaringsutveksling, refleksjoner og praktiske øvelser knyttet til opplevde utfordringer i egen lederrolle. Du får en verktøykasse som hjelper deg å skape en bedre arbeidsplass, sammen med og for dine medarbeidere.

Les mer

Vi tilbyr deg et fortrolig og kompetent forum som gir deg:

  • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer
  • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter
  • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle
  • Frirom til dialog blant likestilte
  • Forståelse for hvilke krav og forventinger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden
Les mer

Hvordan fungerer dette i praksis?

Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Vi benytter også eksterne foredragsholdere. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Pris for en syklus på 4 heldagsmøter (hvorav en er inkludert middag) og et valgfritt dagskurs* er 14900,- eks mva   

*inkluderer ikke Getting Things Done-kurs

Les mer

Tema i nettverket

Som avdelingsleder opplever man ofte at man er i skvis mellom øvre ledelse og sine medarbeidere. Nettverkets fokus vil være tematikk knyttet opp til nettopp det å være avdelingsleder.

  • Verdibasert ledelse:Hvordan bygger man verdier og kultur. Vi ser på avdelingsleders rolle i utvikling av en organisasjonskultur.
  • Ledelse i fire dimensjoner:En leders arbeidsområde kan brytes ned i 4 hovedområder:Ledelse, administrasjon, medarbeidere og som fagspesialist. Vi kartlegger hvordan du bruker tiden din på disse områdene-er det noen endringer som kan gjøres?
  • Den vanskelige samtalen: Ikke alle samtaler med sine medarbeidere er like enkle eller behagelige. Vi ser på psykologien bak dette og presenterer en rekke hjelpemidler som vil hjelpe deg i gjennomføringen av disse samtalene
  • Konflikthåndtering: Av og til oppstår det situsjoner på arbeidsplassen hvor du som leder må ta grep og vi tar for oss hvordan man best går frem i slike situsjoner og hva som må gjøres for å løse konflikter.
  • Fra strategi til handling: Endringsledelse-det handler om å få med seg sine ansatte og samtidig implementere den øvre ledelsens strategi-hvordan gjør man dette på best mulig måte?
Les mer