ledere i nettverk

Leder og vekst

Nettverket passer for ledere/eiere av små og mellomstore bedrifter som har fokus på vekst i bedriften.Nettverket gir deg en utviklende arena for erfaringsutveksling og impulser fra gjesteforelesere og eksperter, samtidig som du får tips og råd fra likesinnede i andre virksomheter.

Eksempler på tema i nettverket

  • Ledelse
  • Ny kunnskap, teknologi og trender
  • Prestasjonskultur
  • Strategiarbeid
  • Kompetansedeling
  • Motivasjon av medarbeidere og teambygging
  • Analyse av forretningsmodellen og identifisering av kritiske suksessfaktorer
  • Vekst- og innovasjonsstrategi
  • Økonomisk analyse - muligheter for vekstbedriften
  • Hvordan bygge bedriftsstruktur, bedriftskultur og gode styringssystemer

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker utover året

Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene og vi henter inn ressurser og fagpersoner på de temaer som trengs.

Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for deg som er CEO, daglig leder og administrerende direktør, du har en strategisk funksjon med naturlig plass på de sentrale lederarenaene og du jobber aktivt med å få virksomheten til å utvikle seg.

Dette nettverket er ment for de lederne som er opptatt av innovasjon, forretningsutvikling, eller som kanskje er i en vekstprosess. De utfordringene som oppstår i en slik prosess kan være tunge å bære alene. Her kan du få nye sparringspartnere. Dere har mye å dele av erfaringer fra tidligere og pågående prosesser.

Les mer

Samlinger og pris

Kr 14900,-

Inkluderer 5 møter

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer