Virke ideell og frivillighet | Hovedside

Virke Ideell og frivillighet er et av de største bransjeområdene i Virke med over 1000 medlemsvirksomheter. Det gjør oss til den viktigste kanalen for å fremme interessepolitiske saker innen ideell og frivillig sektor. Felles for alle medlemmene er at de er formålsbasert.

Mange sider ved det norske samfunnet virker godt. På noen områder er imidlertid målsettingene for virksomhetene for trange. Og på noen andre områder virker rammene mot sin hensikt. Som en stor hovedorganisasjon er vi ikke redde for å kjempe for våre saker og utfordre politikerne til å endre politikk, og endre lover og bestemmelser som er til hinder for en helhetlig politikk som treffer medlemmenes behov. Vi har kunnskapen til å være et talerør for de politiske sakene som betyr noe for deg. Og vi har adgang til de arenaene der beslutningene faktisk tas.

Dette er noen av sakene vi kjemper for:

  • Vekst for ideelle og frivillige aktører.
  • Et enklere samfunn, all offentlig innrapportering må skje digitalt gjennom ny teknologi og innovasjon.
  • En enklere og bedre arbeidsmiljølov, tilpasset dagen og morgendagens virkelighet innenfor den enkelte bransje.
  • Et seriøst arbeidsliv med like konkurransevilkår, useriøse aktører og kriminelle må tas for å sikre konkurranse på like vilkår.
  • Bedre rammebetingelser for drift av ideelle virksomheter

Virke Ledernettverk

 Våre nettverk er akkurat hva du trenger i hverdagen som leder i ideell og frivillig sektor. Du finner nettverk som er målrettet nettopp for deg. Les mer om våre nettverk her.

Les mer

Vil du høre mer om Virkes nettverk?

Bransjesider

Mange av de ideelle aktørene er organisert i Virke. Her finner du bransjesidene våre, som inneholder bransjerelaterte nyheter, kontaktpersoner og informasjon.

Film fra Lederkonferansen 2018

Lederkonferansen for ideelle ledere 2018 gikk av stabelen 17. april. Det ble en svært vellykket dag, med gode innledere, mingling og opprettelse av nye kontakter mellom ideelle og frivillige ledere. Se filmen fra dagen, som gir innblikk i den gode stemningen og uttalelser fra deltagerene.

Les mer

Bransjenyheter

Laster flere sider...

Se flere