Ledernettverk

Bli tryggere i lederrollen! Er du en leder som ønsker å utvikle deg og utvide mulighetsrommet for både deg selv og din virksomhet? Da bør du vurdere å delta i et ledernettverk. Nettverk kan være en effektiv og givende måte for utvikling av både deg selv og din virksomhet.

Knytt kontakter og bygg relasjoner med andre ledere

Gjennom å delta i et av våre ledernettverk vil du få muligheten til å knytte kontakter og bygge relasjoner med andre ledere. Du vil kunne utveksle erfaringer og lære av andres ledererfaringer, noe som kan gi deg verdifull innsikt og kunnskap som du og din virksomhet kan dra nytte av. 

Bli med og møt andre ledere fra ulike virksomheter i en uformell og profesjonell arena for erfaringsutveksling og sparring, og for å drøfte utfordringer i lederhverdagen og i det langsiktige perspektiv.

Priser

Medlemskap i et nettverk koster mellom 10 035 og 20 895 kroner eks. mva. per år. Prisene varier da nettverkene har ulikt opplegg. Mange av de fysiske nettverkene har en lunsj-til-lunsj med overnatting og/eller en middag inkludert i den årlige abonnementsprisen.

Hvorfor bli med i et nettverk?

Nettverk skiller seg fra kurs ved at du som nettverksmedlem i større grad aktivt deltar og bidrar til kunnskaps- og erfaringsdeling. Du vil få mulighet til å besøke andres arbeidsplass og få innblikk i hvordan andre virksomheter og ledere jobber. Som nettverksmedlem får du faglig påfyll, knyttet nyttige relasjoner og utvidet mulighetsrommet for deg og din virksomhet. 

Virke har i over 15 år organisert profesjonelle nettverk for ledere på ulike nivåer og i ulike bransjer.

 • Faglig påfyll

  Ved å delta i et ledernettverk får du tilgang til ny kunnskap, lære av andre erfarne ledere og mulighet til å utvikle deg faglig. I nettverket kan du lære nye verktøy, metoder og modeller. Du får tilførsel av kompetanse og perspektiver samt støtte slik at du blir tryggere i lederrollen.

  Det faglige innholdet utvikles i tråd med hva dere som er med i nettverket ønsker. Dere velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene. Nettverksleder vil bruke sin kompetanse og sine erfaringer til å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt skaffe interessante foredragsholdere.

  Agenda for en samling kan være blant annet:

  • faglige innlegg fra ressurspersoner
  • deling av suksesshistorier fra gruppen
  • case-arbeid rundt relevante problemstillinger
  • fagdiskusjoner
  • deling av nyttige verktøy
  • råd og tips

  Ta kontakt med oss så hjelper vi deg finne et ledernettverk som passer godt til din lederrolle, virksomhet og bransje.

 • Knytt kontakter

  Et ledernettverk kan være en god måte å knytte kontakter og utvide sitt nettverk på. Ved å bli med i et ledernettverk møter du andre ledere og fagpersoner. Dette kan bidra til å åpne dører og skape muligheter for samarbeid og nye forretningsmuligheter.

  Våre nettverk legger til rette for at du skal etablere gode og trygge sosiale og faglige relasjoner. Vi arrangerer to til seks samlinger i året hvor du møter andre ledere. I de fysiske og hybride nettverkene er en lunsj-til-lunsj og/eller en middag inkludert i prisen. Noen av nettverkene reiser på studieturer sammen.

  Kontakt mellom samlingene
  Det er også viktig å huske at nettverksbygging ikke bare skjer bare på samlingene i ledernettverket, men også i tiden etter en samling. Nettverkene har derfor en egen digital møteplass hvor nettverksmedlemmene kan dele informasjon, kunnskap, suksesshistorier og/eller utfordringer mellom samlingene.

  For at nettverksbyggingen skal være mest mulig effektiv, er det viktig å ha en åpen og nysgjerrig holdning samt være villig til å dele erfaringer og lære av andre.

  Noen av nettverkene er bransjetilpasset. Der vil du møte andre ledere i samme bransje.

  Ta kontakt med oss så hjelper vi deg finner det nettverket som passer best for deg.

 • Utvid mulighetsrommet

  Din virksomhet kan utvide sitt mulighetsrom ved at du er med i et ledernettverk. Et ledernettverk er en gruppe av ledere som møtes regelmessig for å dele erfaringer, ideer og strategier, og for å støtte hverandre i å løse utfordringer og utvikle seg som ledere.

  Ved at du deltar i et ledernettverk får virksomheten tilgang til en rekke fordeler, blant annet:

  • mulighet for å lære av andre ledere som har håndtert lignende utfordring og situasjoner
  • tilgang til et bredt nettverk av ledere og fagpersoner som kan bidra til å åpne dører og skape muligheter for samarbeid, nye kunder og nye forretningsmuligheter
  • økt bevissthet rundt hva som hindrer virksomheten i å nå sine mål, og hva som kan gjøres for å øke mulighetsrommet

  Ta kontakt med oss så hjelper vi deg finner det nettverket som passer best for deg og din virksomhet.

Våre Virke-nettverk

Bli med i et nettverk!

Vi kontakter deg for en hyggelig samtale om hvilket nettverk du hører hjemme i!

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.