Folkehøgskolerektorer

Å være rektor på folkehøgskole er ulikt det å være rektor på andre skoler. Utfordringene du står i er ofte unike for rollen du innehar, og nettverket har fokus på å imøtekomme dine behov som rektor og være en god faglig støttespiller.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Ledelse – med ideelt perspektiv
  • Organisering av folkehøgskolen som virksomhet
  • Hvordan rekruttere og beholde de rette medarbeiderne?
  • Angrefrist for elever og våre forpliktelser
  • Kommunikasjon internt og eksternt
  • Markedsføring av folkehøgskolene - hvordan tiltrekke seg de riktige elevene
 • Hvem kan delta?

  Rektorer ved folkehøgskoler.

 • Samlinger

  Nettverket møtes til to heldags samlinger i året, en i juni og en i desember (og da i samsvar med folkehøgskoledagene). En av samlingene er med middag.

 • Pris

  10 000 kr eks mva for en syklus.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt