Folkehøgskolerektorer

Å være rektor på folkehøgskole er ulikt det å være rektor på andre skoler. Utfordringene du står i er ofte unike for rollen du innehar, og nettverket har fokus på å imøtekomme dine behov som rektor og være en god faglig støttespiller.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?