Reiselivsbudsjettet – en oppsummering

Publisert:

Statsbudsjett 2018 inneholder en rekke reiselivspolitiske saker. Her er en oppsummering av noen av de viktigste.

 

 • Lavmomsen øker fra 10% til 12%
  Momsøkningen rammer overnattingsbedriftene, kino, museum, transport, camping, fornøyelsesparker og transport. Dette vil føre til dyrere kultur og reiselivsopplevelser og bidrar til å svekke Norge i kampen internasjonalt om å tiltrekke seg turister. Les mer her.
 • Selskapsskatten reduseres til 23 prosent
  I tråd med skattereformen på Stortinget, reduserer Regjeringen selskapsskatten til 23 prosent i 2018.
 • Verdsetting for aksjer og driftsmidler reduseres med 10 prosentpoeng, til 80 prosent. 
  I reiselivsmeldingen varslet Regjeringen en vesentlig økning i verdsettelsen av hoteller. Denne  avgjørelsen er utsatt da det må gjennomføres i dialog med ESA.
 • Skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig fjernes. 
  Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager. For hoteller og andre overnattingssteder er det positivt at regjeringen fjerner skattefritaket for privatpersoner som tilbyr kortidsutleie, da dette fører til likere konkurransevilkår på overnattingsmarkedet. Samtidig burde forslaget også inneholdt en plikt til skatterapportering og levering av statistikk.
 • Nasjonale turstier. 
  Bevilgningene til nasjonale turstier økes til 10,5 millioner. Dette er en viktig satsning og politisk seier for Virke. Vi mener prosjektet vil bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling av Norge og bidra til å håndtere slitasje og ivaretakelse av naturen. Sparebankstiftelsen DNB bevilget tidligere i år 10 millioner til prosjektet. Les mer her.
 • Satsing på kulturturisme. 
  Regjeringen satser på kulturturisme gjennom å øremerke 8,2 millioner til formålet fra Kulturdepartementets budsjett.
 • Videreføring av markedsføringsmidlene.
  Regjeringen avsetter 231,5 millioner kroner til reiselivsformål i 2018. Midlene skal primært benyttes til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg.
 • Filminsentivordningen. 
  Filminsentivordningen beholdes på kulturbudsjettet og indeksreguleres til 57 millioner kroner i 2018.
 • Kutt til 33 frivillige organisasjoner fra Landbruk- og matdepartementet.
  Driftstilskuddene til organisasjoner som Hanen og Norsk kulturarv er kuttet i årets budsjett, i en tid der opplevelser blir stadig viktigere og der bredden, mat, kultur og kulturarv er viktige for å skape et godt reiselivsprodukt. Les mer her
 • Varsler gjennomgang av tilsynspraksis.
  Regjeringen vil sette i gang prosessen med å kartlegge det offentliges tilsynspraksis med reiselivsnæringen, som grunnlag for å kunne redusere den totale belastning på næringen.
 • Kutt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  Midlene til næringsliv og lokalsamfunn i distriktene kuttes med 300 millioner. Dette kan få store konsekvenser for reiselivet.