Kultur og opplevelser

Virke kultur og opplevelser samler bredden av kultursektoren, heriblant museer, kino, scener, kulturnæringen og kulturfrivilligheten, samt opplevelses- og serveringsvirksomhetene.

Avklaring rundt hvordan man måler en meter

Et viktig spørsmål å få klarhet har den siste tiden vært hvordan man skal måle en meters avstand ved arrangementer? Virkes innstilling har vært at smittevernshensynet er tilstrekkelig ivaretatt ved at man måler hode til hode og vi har bedt myndighetene om å bekrefte dette. 

Les mer

Siste oppdateringer for kultur og opplevelser

 • Krisetiltak

  Kunstnerstipend og krisefond

  Regjeringen foreslår et krisefond på 30 millioner for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen foreslår videre å etablere en midlertidig stipendordning på 70 millioner med stipender på inntil 200 000 kroner. 

 • Tilskuddsordning

  Tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner

  Gleden er stor for at vi er blitt hørt på at virksomheter med offentlig finansiering over 60% også har vært i en vanskelig situasjon den siste tiden med behov for kompensasjon. Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til museene med 120 millioner, og musikk- og scenekunstinstitusjonene med 80 millioner.

 • Kompensasjonsordningen

  Forlengelse av kompensasjonsordningene for kultur- og frivillighet

  Vi er glade for å ha fått gjennomslag for behovet for langsiktighet i ordningene og ser det som positivt at kulturministeren lover å utvide ordningene dersom det er behov for økte rammer. 

Se alle oppdateringer

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Smittevernveiledere

Disse veilederne skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak. Veilederne er laget i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI.

Fra 15. juni ble det totale antall deltakere på et arrangement åpnet for 200 deltakere og så vil det månedlig bli vurdert antall, frem mot 1. september, hvor man håper å kunne åpne for +500.

Begrensningen på antall personer ved ulike arrangementer, som per tiden er oppad begrenset til 200 personer, utgjør en stor utfordring for mange av våre medlemmers daglige virke.

Følgene av en langvarig begrensning på antall personer som kan ta del i for eksempel kultur- og reiselivsarrangementer vil kunne være et samfunnsøkonomisk tap som vil prege våre sektorer i lang tid. Virke støtter fullt ut myndighetenes smittevernstiltak og vil være ansvarlige bidragsytere i kampen mot spredning av Covid-19 i Norge. Vår erfaring er imidlertid at det er et sterkt behov i befolkningen for sosiale, kulturelle og idrettslige aktiviteter også i sommermånedene. Virke vil derfor også i fortsettelsen presse på for at man kan åpne opp under mer kontrollerte former, men med et sterkt fokus på smittevern.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene