Reiseliv

Virke reiseliv organiserer reiselivsaktører i Norge, incoming, reisebyråer og reisearrangører som selger reiser i Norge og til utlandet.

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Siste nytt

 • : Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

  Regjeringens gjenåpningsplan er et steg i riktig retning, men det er fortsatt stor usikkerhet for de hardest rammede bransjene. Regjeringen må forlenge lønnsstøtteordningen, opprette en refusjonsordning for arbeidsgiverperioden for nye permitterte og sette ned renter og ytterligere utsette innbetaling av skatter og avgifter. Vi jobber for at smittevernsvurderingene for Europa foretas på regionnivå, ikke kun på landnivå, samt en plan for gjenåpning på bransjenivå.

  Her finner du alle trinnene i regjeringens plan for gjenåpning

 • : Kompensasjon for tapt varelager

  Regjeringen foreslår å dekke utgifter for bedrifter som må kaste varer som har gått ut på dato. Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Kravet om 30 prosent omsetningsfall gjelder også for bedrifter som vil dekke tapt varelager. Regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt varelager for perioden november 2020 til april 2021 søkes ved bruk av kompensasjonsordningen.

  Les mer her

 • : Regjeringen med forslag om risikoavlastningsordning

  Virke har lenge jobbet for å få på plass en statlig garantiordning for reisearrangørene. Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem et forslag om en risikoavlastningsordning for garantier stilt til Reisegarantifondet for små og mellomstore pakkereisearrangører. Saken skal behandles i Stortinget over påske. 

  Ordningen vil innebære at staten midlertidig kan overta 50 pst. av risikoen knyttet til garantier som banker eller forsikringsselskap har stilt til Reisegarantifondet for dette segmentet.  

 • Les flere oppdateringer her

Bli med på gratis webinar

 1. Økonomistyring i en utfordrende tid

  I dette webinaret får du gode råd som gir oversikt og kontroll over økonomien!

Kursoversikt

Årets omstiller er: MS Donna!

omstiller-vinner.jpg

Juryens begrunnelse

Ms Donna har virkelig vist at de kan omstille seg til et skiftende marked under en pandemi. Selskapet har vist en enorm evne til nytenkning og innovasjon i et krevende år. De har tatt grep for å håndtere pandemien, men de har også omstilt for fremtiden gjennom justeringer i hele sin verdikjede. Deres virksomhet bidrar positivt til nærmiljøet og skaper arbeidsplasser.  Sist, men ikke minst, har de en bærekraftig forretningsmodell, og de imøtekommer flere av FNs bærekraftsmål gjennom å jobbe mot en sirkulær verdikjede. Ms Donna leverer på alt juryen ser etter, og er en verdig vinner av Årets omstiller. 

Dette gjør vi for norsk reiseliv

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Smittevernveiledere

Virke har utviklet en rekke smittevernveiledere for våre bransjer. Enten i samarbeid med den aktuelle bransjen og/eller sammen med FHI.

Vi minner om at det alltid vil være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Ved å iverksette ekstra tiltak for smittevern, skal våre medlemsvirksomheter kunne drive sin virksomhet på en trygg og forsvarlig måte.

Alle våre smittevernsveiledere tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene