Norgeskart med ullustrasjonsbilder av forskjellige næringer

Virke utfordrer lokalpolitikerne dine!

Lokalpolitikken legger viktige rammer for privat og ideell sektor. Likevel får hvordan man skal skape ny vekst ofte ufortjent lite oppmerksomhet i lokalpolitikken.

Derfor utfordret vi politikerne i Trondheim, Drammen, Tromsø, Ålesund, Bergen, Stavanger og Arendal på hvordan de kan tilrettelegge for ny vekst under debatter frem mot lokalvalget 9. september. Som handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon fortsetter vi med å utfordre lokalpolitikerne på hvordan de kan tilrettelegge for ny vekst, og slik skape gode nærmiljø. Neste gang kommer vi kanskje til din kommune?

Siste nytt

  • 05.september 2019: Næringslivet mer opptatt av vekst enn bompenger: Bompenger har preget valgkampen, men en ny undersøkelse viser at næringslivet bryr seg mer om areal og regulering, enn bompenger. Virke mener valgkampinnspurten må handle mer om hvordan vi kan skape verdier, enn om pengebruk. Les om undersøkelsen her
Les mer

Virkebarometeret 2019: Næringsliv for Nærmiljø

I denne rapporten presenterer vi Virkebarometeret, en undersøkelse som viser hvilke saker som er viktigst for næringslivet i ulike deler av landet, og hvordan de vurderer samarbeidet med sin kommune. Vi presenterer eksempler på løsninger som fremmer innovasjon og bærekraft på en måte som kan styrke den lokale verdiskapningen i årene fremover.

Som hovedorganisasjon for handel- og tjenestenæringen vil Virke bidra til at kommunepolitikken ikke bare handler om hvordan vi bruker offentlige midler, men også om hvordan vi skaper verdier i det private næringslivet. Det er avgjørende for å trygge velferden, og for å skape attraktive og levende byer og bygder.

Om lag to tredjedeler av verdiskapningen i Norge kommer fra tjenestenæringen, og det er denne sektoren som sysselsetter flest. Bransjene har stort potensial for vekst, som vil skape verdier og arbeidsplasser på små og store steder i hele landet.

Virkebarometeret viser at areal- og reguleringspolitikk, bompenger, gründerpolitikk, eiendomsskatt og parkering er særlig viktige saker for næringslivet. Dette er saker som kommunene i stor grad styrer. Lokalpolitikk vil derfor være avgjørende for næringslivets mulighet for vekst og utvikling.

Last ned og les Virkebarometeret 2019 her

Les mer

Kommunene glemmer næringslivet

Bare 3 av 10 næringslivsledere mener kommunene deres er gode på å involvere næringslivet til dialog når viktige beslutninger skal tas. Virke mener mange lokalsamfunn går glipp av store verdier fordi næringslivet ikke involveres mer. Derfor utvikler vi politikk for næringslivet, kartlegger hvordan privat og ideell sektor opplever at det er å drive virksomhet i sin kommune og utfordrer lokalpolitikerne på hvordan de skal skape ny vekst i sin kommune.

Virke samler vekstnæringene i handels- og tjenestenæringene til felles front for ny vekst og bedre nærmiljø over hele landet. Bli med oss og sett dine rammebetingelser på agendaen, og få i tillegg tilgang på advokathjelp, juridisk bistand og unike bransjefellesskap.

Les mer