Behov for en fleksibel arbeidsmiljølovgivning

Publisert:

For arbeidsgivere innebærer enhver rekruttering en viss grad av risiko. Virke mener derfor at tiltak som kan redusere arbeidsgivers opplevelse av risiko er viktig for ytterligere å øke mangfoldet i virksomhetene.

For å sikre likestilling mener Virke det er viktig med en fleksibel arbeidsmiljølovgivning og et regelverk som fortsatt legger til rette for bruk av deltidsstillinger.

Fleksibel arbeidsmiljølovgivning

Ufrivillig deltid løftes ofte frem som den største likestillingsutfordringen i det norske arbeidslivet. Dette er sterkt overdrevet – den største andelen deltidsarbeidende gjør det frivillig (ca. 90 prosent). Virke mener deltidsstillinger er nødvendige for både ansatte og virksomhetene. Ansatte kan ha krav på deltidsstilling, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne. Mange kan også ha ønske om å arbeide deltid, for eksempel ved siden av studier eller i småbarnsfasen. For arbeidsgivere er deltidsstillinger viktige, for eksempel for å fylle arbeidskraftsbehov uten at man må ansette flere enn det reelt sett er behov for i virksomheten. Regelverk som gjør det vanskelig å tilby deltidsstillinger, vil kunne føre til at færre tar del i arbeidslivet.

Virke mener at vi fortsatt må ha et regelverk som legger til rette for bruk av deltidsstillinger. I tillegg mener vi at et effektivt tiltak mot ufrivillig deltid er å se på utformingen og praktisering av arbeidstidsbestemmelsene.

Relevante dokumenter