Lærling i samtale med en leder

Utdanning og kompetanse

Hovedorganisasjonen Virke ønsker å utfordre det tradisjonelle utdanningssystemet. Vi vil ha en nasjonal kompetansepolitikk som er basert på livslang læring og som anerkjenner arbeidsplassen som en likeverdig arena for opplæring.

For å oppnå dette, må det knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

Vi vil fremme pedagogisk entreprenørskap, og styrke samarbeidet mellom ulike læringsarenaer.

Hovedorganisasjonen Virke vil ha et systematisk og profesjonelt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse, slik at alle vet at de får verdsatt sine kvalifikasjoner uansett hvor de er tilegnet.