Politiske saker

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og jobber for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Her finner du de store, overordnede sakene vi jobber med akkurat nå, og hovedområdene for vår politikk.

Illustrasjon av Stortinget
Illustrasjon av en lommebok

Kontantplikt

Siste oppdatering:
Forslaget inneholdt krav til at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren, inkludert i alle betalingsmottakerens filialer, i salgsvogner, om bord på eller helt i nærheten av påstigningsstedet til transportmidler samt på andre tilsvarende steder. Se siste oppdatering her