Påvirkningsarbeid

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og vi jobber for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Her finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av våre medlemmer.

Virkes forventninger til en ny regjering:

 • Nye, grønne jobber
  Den viktigste jobben for en ny regjering må være å sette sirkulær økonomi og bærekraft i hele næringslivet på dagsorden fra dag 1, og sørge for at det blir lettere å gjøre butikk på grønn omstilling. Handels- og tjenestenæringen står for 2/3 av verdiskapingen og sysselsetter 70 prosent av arbeidstakerne i privat sektor, men blir ofte oversett i klima- og miljøspørsmål.
 • Ny giv for ideell vekst
  For å løse utfordringene velferdsstaten står overfor, trenger vi mangfoldet, innovasjonskraften og evnen til å mobilisere frivillighet som ideelle aktører kan gi oss. Et samlet storting har gått inn for å styrke ideell sektors rolle i velferdsstaten, og en ny regjering må sette fart på dette arbeidet fra første dag.
 • Forenkling og effektivisering
  Unødvendig administrativt arbeid koster næringslivet milliarder av kroner hvert år. Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen oppgir forenkling av lover og regler som den viktigste saken å få gjort noe med, og det er enorme gevinster å hente.
 • Smartere skatter og avgifter
  Skatte- og avgiftspolitikken må stimulere til innovasjon og grønn omstilling, men i dag er den for ofte til hinder for nettopp dette. I tillegg må det sikrer norske virksomheters konkurransekraft mot utenlandske aktører, ikke svekke den.

Bli med!

 1. Betyr regjeringsskiftet noe for din virksomhet?

  Bli med på politisk morgenprat med Virke, Øystein Djupedal og Liv Signe Navarsete.

Se alle arrangementer