Politiske saker

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og vi jobber for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Her finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av våre medlemmer.

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Virke står sammen med mindretallet i Fougnerutvalget sin NOU Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv, og mener at dette ikke er tiden for flere reguleringer for næringslivet. Vi ønsker et godt organisert arbeidsliv, men flertallets forslag er ikke veien å gå.

Våre medlemmer har i lang tid etterlyst en modernisering av arbeidsmiljøloven. De ønsker en lov som er tilgjengelig og enkel å slå opp i for ledere, tillitsvalgte og ansatte. 

NOUen vil nå bli fulgt opp av departementet, og Virke står klare for å spille inn hvilke tiltak som må på plass for å få en modernisering og forenkling, til beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Les NOU Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv her