Retail

Som medlem av Virke står du aldri alene. Virke retail organiserer 17 000 medlemmer innen handel. Alt fra gullsmeder til møbel og interiør. Vi jobber med å forbedre vilkår og regler, slik at det blir lønnsomt å skape nye arbeidsplasser både i dagens og fremtidens handel.

Statsbudsjettet:

 • Slik berøres våre medlemmer

  Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet

   Regjeringens forslag til en midlertidig energitilskuddsordning gir ikke tilstrekkelig med insentiver til energisparing og – produksjon og treffer heller ikke dem som trenger det mest, mener Virke.

  • Kostnader til både strøm og fjernvarme må regnes med for å avgjøre hvilke virksomheter som kvalifiserer til å få tilskudd.
  • Energiintensitet må beregnes ut ifra kostnader påløpt hittil i år, ikke kun for første halvår 2022.
  • Eiendomsselskapene må i større grad omfattes av ordningen for å sikre at ikke økte kostnader til energi lempes over på energiintensive leietakere med liten påvirkning på gjennomføring av energitiltak i bygget.

  Enova får 500 millioner kroner mer. Dette er utilstrekkelig for å bistå med energieffektivisering og det treffer ikke bygg, mener Virke. Enova er i statsbudsjettet kun omtalt som et virkemiddel for å redusere utslipp fra industri og transport. Enova må få et tilleggsmandat med eksplisitte krav om at de skal bidra til å styrke kraftbalansen gjennom energieffektivisering av bygg og lokal energiproduksjon, mener Virke.

  Det må bevilges penger til å heve kompetanse på energi og miljø hos yrkesgrupper som har stor påvirkning på energibruk i bygg.

  • ansatte i byggevarehandelen og annen faghandel som rådgir boligeiere som skal pusse opp,
  • driftsteknikere og tekniske forvaltere og serviceteknikere på tekniske anlegg i private og offentlige yrkesbygg
  • håndverkere som jobber i ROT-markedet for boliger

  Toll
  Det er ingen endringer i tekstiltoll og tollpreferanser. Samtidig står frihandelsavtale med Kina i stampe. Virke ber om at regjeringen reduserer tekstiltollen. Så lenge norske tekstilbedrifter har toll, så må tollunntaket for utenlandske nettbutikker for varer med verdi opp til 3000 kroner fjernes.

  Virke har fått gjennomslag for å fjerne deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner handlet i utenlandske nettbutikker i 2023. Det innebærer at alle varer skal deklareres, noe som hindrer mva-unndragelse og sikrer like vilkår. Dette har vært en viktig sak for Virke og faghandelen.

Konferanse

Handelskonferansen – Kompass i ruskevær

Kampen om kundene blir stadig tøffere, og vi står overfor store utfordringer internasjonalt og nasjonalt. Hvordan skal du ruste deg best mulig, og samtidig ta i bruk mulighetene som ligger i teknologien? Dette blir årets viktigste møteplass hvor vi inviterer ledere og aktører innenfor handel til en dag med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. 

På årets Handelskonferanse gir vi deg koordinatene du trenger for å navigere deg gjennom ruskeværet som omgir samfunnet vårt, og sørger for at du plukker opp inspirasjon, kunnskap og analysene du trenger på veien.

21. sep. 2023, -

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Franchiseledelse

  Franchise er blant de mest benyttede organisasjons- og driftsformer som er basert på markedsstyrt ledelse. Formålet med dette kurset er å hjelpe deg og din virksomhet lykkes med franchiseledelse.

Siste nytt

 • : Digital tollreform i EU skal stoppe innførsel av ulovlige varer

  Siden tollunionen ble opprettet i 1968 har EU-landene hatt felles regler for innførsel av varer, felles tollsatser og frihandelsavtaler. Nå skal toll digitaliseres. Deklarasjonsprosedyrer skal erstattes med digital innførsel basert på et tolldatasenter, EU Customs Data Hub.

  Målet er å forenkle tollprosedyrene og samtidig gjøre EU i stand til å stoppe ulovlige varer, særlig varer handlet på nettet. EU-landene skal få systemer for å oppdage ulovlige varer, spore og stoppe dem før de kommer inn til det indre marked. Forenkling av tollprosedyrene vil spare medlemslandene for 2 milliarder årlig, ifølge Kommisjonen.

  Tollreformen vil ha konsekvenser for Norge. Selv om Norge ikke er med i EUs tollunion, er vi med i det indre marked gjennom EØS-avtalen, og vil være forpliktet til å følge opp i hvert fall deler av reformen. Det vil være særlig viktig at vi har systemer som forhindrer at ulovlige varer, varer som bryter med EUs produktsikkerhetsregler, miljøregler og eventuelt sanksjoner, kommer inn til det indre marked via Norge.  

  Her finner du finner mer info om tollreformen

 • : Bredt flertall for lovendring i brukthandelloven

  Vi deltok på høring om brukthandelloven i Stortingets næringskomité 11. januar. Vi opplevde bred tilslutning til vårt budskap om at de byråkratiske reglene i loven må fjernes for å fremme mer kommersiell brukthandel. Stortinget vil etter det vi erfarer be regjeringen endre eller fjerne brukthandelloven så snart som mulig, senest i løpet av denne våren. Næringsdepartementet er i gang med lovendring.

  Brukthandelloven innebærer økonomiske og administrative kostnader for mange handelsbedrifter i form av:

  • søknad om løyve
  • krav om protokollføring
  • oppbevaring av kundeopplysninger
  • krav om oppbevaring av varer med mer

  Frivillige virksomheter har fått unntak fra disse bestemmelsene, men brukthandelloven rammer kommersiell handel i bransjer som sport, tekstil, byggevarer, utstyr, møbel og interiør.

  Brukthandelloven er ment å hindre heleri og er ifølge politiet et viktig redskap mot useriøst bruktbilsalg og salg av gull- og sølvvarer. Virke mener ulovlig bruktsalg i disse bransjene kan hjemles på andre måter, for eksempel gjennom straffeloven, og har bedt Stortinget og regjeringen fjerne brukthandelloven.

  Virke mener minst tre krav må fjernes:

  1. Krav om å måtte søke løyve hos politiet for ansatte som er involvert i bruktsalg
   Lokale politikontorer kan ha lang ventetid. Bedrifter må ofte vente i mange måneder for å få løyve. Bedrifter som driver bruktsalg må dessuten søke om løyve årlig.
  2. Kravene om merking av bruktvarer og manuell protokollføring
   Seriøse bedrifter som vil drive med bruktsalg har i dag digitale regnskapssystemer som kan følge ethvert innkjøp fra leverandør, med kjøpesum, betaling, artikkelnummer, artikkelspesifikasjon osv. helt frem til hvem salget er utført. Digitaliseringen har vært drevet av offentlige myndigheter, særlig skattemyndighetene, bl.a begrunnet med at bedriftene skal slippe manuelle registrerings, oppbevarings-, og innrapporteringsprosesser. Myndighetene møter seg selv i døren når bedriftene likevel må drive med dobbelt bokholderi på grunn av brukthandelloven.
  3. Kravet om oppbevaringsplikt
   I dag er det slik at etter innkjøp av en brukt vare må denne oppbevares på eget lager i 14 dager før den næringsdrivende kan bearbeide varen og selge den. Med dagens krav til høy omløpstid er dette etter vårt syn svært unødvendig og kostnadsdrivende for handelen.

  Les mer om forslaget: Stortinget Dokument 8:9 S (2022-2023) - stortinget.no

 • : Forbud mot kortgebyrer på mange av de vanligste brukte betalingskortene fra nyttår

  Fra 1. januar 2023 trer det nye regler i kraft som oppstiller forbud for en betalingsmottaker å beregne seg et gebyrer ved bruk av de fleste og mest brukte kortbaserte betalingsinstrumentene, som for eksempel Visa og MasterCard. Alle næringsdrivende som targebyr ved kundens kortkjøp bør nå gjennomgå sine rutiner og forsikre seg om at de fra nyttår forholder seg til de nye reglene på området. Spesielt synes endringen å være relevant for våre medlemmer innen handels- og reiseliv.

  Det nye forbudet følger av finansavtalelovens § 2-6, som gjennomfører betalingstjenestedirektivet fra EU (PSD2) regler om dette i norsk rett. Bestemmelsenoppstiller altså et forbud mot å kreve gebyrer for de vanligste kortordningene, som for eksempel VISA og MasterCard (såkalte fireparts kortordninger).

  Kortordninger som American Express og Diners Club (såkalte treparts kortordninger) faller derimot utenfor reguleringen. Det kan fortsatt tas gebyr for betaling med denne typen kort, men dagens regler om å opplyse om størrelsen på gebyrer og at disse må begrenses til betalingsmottakers faktiske kostnad ved bruken av instrumentet, vil fortsatt gjelde. Hvis ikke gebyrets størrelse opplyses, er kunden ikke forpliktet til å betale gebyret. Dagens regel om dette flyttes fra finansavtalelovens § 39b til ny bestemmelse i finansavtalelovens § 2-4.

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.