Påvirkningsarbeid

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og vi jobber for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Her finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av våre medlemmer.

Virkes forventninger til en ny regjering:

 • Legge til rette for nye, grønne jobber
  Sirkulær økonomi og bærekraft i næringslivet må settes på dagsorden og det må bli enklere å gjøre butikk på grønn omstilling i handels- og tjenestenæringen.
 • Forenkling og effektivisering
  Unødvendig administrativt arbeid koster næringslivet milliarder av kroner hvert år. Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen oppgir forenkling av lover og regler som den viktigste saken å få gjort noe med. Økt digitalisering kan gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter.
 • Smartere skatter og avgifter
  Skatte- og avgiftspolitikken må stimulere til innovasjon og grønn omstilling, men i dag er den for ofte til hinder for nettopp dette. I tillegg må det sikre norske virksomheters konkurransekraft mot utenlandske aktører, ikke svekke den.
 • EØS-avtalen videreføres som i dag
  Norge er en liten og åpen økonomi, og norske virksomheter er avhengig av den forutsigbarheten dagens avtale gir.
 • Ny giv for ideell vekst
  For å løse utfordringene velferdsstaten står overfor trengs mangfoldet, innovasjonskraften og evnen til å mobilisere frivillighet som ideelle aktører representerer. Stortinget har tidligere stått samlet bak målet om å styrke ideell sektors rolle i velferdsstaten, og det må settes fart på dette arbeidet.
 • De menneskelige ressursene må forvaltes godt
  Vi må ha en inkluderende og utviklende kompetansepolitikk slik at vi lykkes med at flere kan delta i arbeidslivet og at vi kan skape nye arbeidsplasser. Mislykkes vi, står vi dårligere rustet til å gjennomføre det grønne skiftet, omstillingsevnen og konkurransekraften vår svekkes, arbeidsplasser vil gå tapt og velferden vår vil trues.

Statsbudsjettet: Et grått budsjett for næringslivet

Regjeringen Solberg har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Vi mener at det er et grått budsjett. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen må vi ha med oss hele næringslivet. Vi må være like offensive på sirkulær økonomi og kutt av utslipp i handels- og tjenestenæringen som på utslippskutt i industrien.

7 av 10 jobber i privat sektor er i handel og tjenesteytende næringer, og 2/3 av verdiskapingen skjer her. Disse virksomhetene er avgjørende for levende og gode lokalsamfunn i hele landet.

Hvis vi skal opprettholde velferden vår må vi skape 250.000 nye jobber innen 2030, samtidig som vi løser klima- og miljøkrisen. Da må vi tilpasse skatter og avgifter og lover og regler på en måte som stimulerer til innovasjon og grønn omstilling.

Vår holdning til budsjettet:

 • Skatte- og avgiftssystemet må vris i en grønnere retning, som stimulerer til omstilling i næringslivet. Miljøkrav og prising av utslipp må gjøres likt for alle virksomheter. I dag er noen sektorer unntatt. Overgang til sirkulær økonomi er avhengig av at miljøkostnadene prises inn i produksjon.
 • Skattefunn bør utvides til Miljøfunn, for å stimulere til utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Det bør etableres en prøveordning med en bevilgning på 125 mill. kroner.
 • Det er flere lover og regler som fungerer som barrierer mot grønn omstilling. Disse må endres, sånn at det blir både mulig og lønnsomt å satse på sirkulær økonomi.

Her finner du oversikt over planlagte datoer for budsjetthøringene høsten 2021

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene