Byggenæringen

Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» slår fast at bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er landets største næring målt i antall bedrifter. Ser vi på handel til byggenæringen isolert, så anslår BI omsetningen i dette segmentet til over 100 milliarder. Vi er med andre ord en svært stor aktør som trenger en felles arena.

Handel i byggenæringen

Virke samler handelen i byggenæringen i et samlet forum for å stå styrket i påvirkning av politikk og utvikling av markedet. Mange av næringens utfordringer havner hos handelen uten at vi har fått uttale oss, og mange muligheter dukker opp uten at vi har hatt mulighet til å forberede oss på disse.

Handelsaktørene i byggenæringen er i stor grad organisert i Virke og består av flere tusen bedrifter innenfor byggevarehandel, elektro, VA/VVS, jernvare- og fargehandel, entreprenører med flere.

Handelens utfordringer i byggenæringen er våre utfordringer!

Les mer