Byggevarehandel

to personer i byggeområde

Virke organiserer de ledende bedriftene innenfor byggevarehandelen og samler disse for å stå styrket i påvirkning av politikk og utvikling av bransjen og markedet.

Fakta om byggevarehandelen

Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» slår fast at bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er landets største næring målt i antall bedrifter. Byggevaremarkedet i Norge målt på sluttbrukerne proff og privat er på 45,8 milliarder kroner*.

Byggevarehandelen i Norge består av 954 utsalg fordelt på 27 kjeder. De siste årene har det skjedd store strukturelle endring (2017)*.

*Kilde: Virke Analyse 2017

Les mer

Bransjeartikler

Styrking av norsk privat eierskap viktig i regjeringsforhandlingene

Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet ber Høyre, Frp, Venstre og KrF om å prioritere å fjerne formuesskatt på privat eierskap i næringslivet i forhandlingene om ny regjeringsplattform i januar. Vi ber om at dette skjer gjennom å sette verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til null innen 2021, slik at dette ikke lenger formuesbeskattes. Det vil styrke norsk, privat eierskap, investeringer og omstilling i næringslivet.

Vis flere

Laster flere sider...