Byggevarehandel

to personer i byggeområde

Virke organiserer de ledende bedriftene innenfor byggevarehandelen og samler disse for å stå styrket i påvirkning av politikk og utvikling av bransjen og markedet.